Hopp til innhold

Terabyte

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Byte-størrelser
SI-prefikser binærprefikser
(IEC 60027-2)
Navn
(Symbol)
Vanlig
bruk
Standard
SI
Navn
(Symbol)
Verdi
kilobyte (kB) 210 103 kibibyte (KiB) 210
megabyte (MB) 220 106 mebibyte (MiB) 220
gigabyte (GB) 230 109 gibibyte (GiB) 230
terabyte (TB) 240 1012 tebibyte (TiB) 240
petabyte (PB) 250 1015 pebibyte (PiB) 250
exabyte (EB) 260 1018 exbibyte (EiB) 260
zettabyte (ZB) 270 1021 zebibyte (ZiB) 270
yottabyte (YB) 280 1024 yobibyte (YiB) 280

Terabyte, ofte forkortet TB, er en måleenhet for datalagringskapasitet.

Én terabyte tilsvarer 1000 gigabyter (GB), 1 000 000 (million) megabyter (MB), 1 000 000 000 (milliard) kilobyter (kB), 1 000 000 000 000 (billion) byter (B).