Exbibyte

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Byte-størrelser
SI-prefikser binærprefikser
(IEC 60027-2)
Navn
(Symbol)
Vanlig
bruk
Standard
SI
Navn
(Symbol)
Verdi
kilobyte (kB) 210 103 kibibyte (KiB) 210
megabyte (MB) 220 106 mebibyte (MiB) 220
gigabyte (GB) 230 109 gibibyte (GiB) 230
terabyte (TB) 240 1012 tebibyte (TiB) 240
petabyte (PB) 250 1015 pebibyte (PiB) 250
exabyte (EB) 260 1018 exbibyte (EiB) 260
zettabyte (ZB) 270 1021 zebibyte (ZiB) 270
yottabyte (YB) 280 1024 yobibyte (YiB) 280

Exbibyte er en enhet for måling av informasjonsmengde (datamengde). Exbibyte er ikke en SI-enhet, men enheten er godkjent av International Electrotechnical Commission (IEC). En exbibyte er lik 260 = 1 152 921 504 606 846 976 byte. Se binærprefiks og exabyte. Symbolet for exbibyte er EiB.

Enheten exbibyte er nært knyttet til enheten exabyte, som enten er lik en exbibyte eller 1018 = 1 000 000 000 000 000 000 byte, avhengig av sammenhengen.

Exbibyte har samme andvendelsesområde som exabyte, men brukes når en ønsker å unngå exabyte, som er tvetydig i enkelte sammenhenger.

1 exbibyte er lik:

Og motsatt:

  • 1 pebibyte = 1/1024 exbibyte