Mebibyte

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Byte-størrelser
SI-prefikser binærprefikser
(IEC 60027-2)
Navn
(Symbol)
Vanlig
bruk
Standard
SI
Navn
(Symbol)
Verdi
kilobyte (kB) 210 103 kibibyte (KiB) 210
megabyte (MB) 220 106 mebibyte (MiB) 220
gigabyte (GB) 230 109 gibibyte (GiB) 230
terabyte (TB) 240 1012 tebibyte (TiB) 240
petabyte (PB) 250 1015 pebibyte (PiB) 250
exabyte (EB) 260 1018 exbibyte (EiB) 260
zettabyte (ZB) 270 1021 zebibyte (ZiB) 270
yottabyte (YB) 280 1024 yobibyte (YiB) 280

Mebibyte er en enhet for måling av informasjonsmengde (datamengde). Mebibyte er ikke en SI-enhet, men enheten er godkjent av International Electrotechnical Commission (IEC). En mebibyte er lik 220 = 1 048 576 byte. Se binærprefiks og megabyte. Symbolet for mebibyte er MiB.

Enheten mebibyte er nært knyttet til enheten megabyte, som enten er lik en mebibyte eller 106 = 1 000 000 byte, avhengig av sammenhengen.

Mebibyte har samme andvendelsesområde som megabyte, men brukes når en ønsker å unngå megabyte, som er tvetydig i enkelte sammenhenger.

1 mebibyte er lik:

Og motsatt:

  • 1 kibibyte = 1/1024 mebibyte
  • 1 gibibyte = 1024 mebibyte