Hopp til innhold

Tebibyte

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Byte-størrelser
SI-prefikser binærprefikser
(IEC 60027-2)
Navn
(Symbol)
Vanlig
bruk
Standard
SI
Navn
(Symbol)
Verdi
kilobyte (kB) 210 103 kibibyte (KiB) 210
megabyte (MB) 220 106 mebibyte (MiB) 220
gigabyte (GB) 230 109 gibibyte (GiB) 230
terabyte (TB) 240 1012 tebibyte (TiB) 240
petabyte (PB) 250 1015 pebibyte (PiB) 250
exabyte (EB) 260 1018 exbibyte (EiB) 260
zettabyte (ZB) 270 1021 zebibyte (ZiB) 270
yottabyte (YB) 280 1024 yobibyte (YiB) 280

Tebibyte er en enhet for måling av informasjonsmengde (datamengde). Tebibyte er ikke en SI-enhet, men enheten er godkjent av International Electrotechnical Commission (IEC). En tebibyte er lik 240 = 1 099 511 627 776 byte. Se binærprefiks og terabyte. Symbolet for tebibyte er TiB.

Enheten tebibyte er nært knyttet til enheten terabyte, som enten er lik en tebibyte eller 1012 = 1 000 000 000 000 byte, avhengig av sammenhengen.

Tebibyte har samme andvendelsesområde som terabyte, men brukes når en ønsker å unngå terabyte, som er tvetydig i enkelte sammenhenger.

1 tebibyte er lik:

Og motsatt:

  • 1 gibibyte = 1/1024 tebibyte
  • 1 pebibyte = 1024 tebibyte