Hopp til innhold

Teori om rasjonelle valg

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Teori om rasjonelle valg (engelsk rational choice theory) er et tverrfaglig rammeverk for å forstå sosial og økonomisk atferd. Teorien om rasjonelle valg operer med grunnleggende antakelser om rasjonelle aktører som er målrettet, og at målene er formet gjennom verdier eller nytte (preferanser). Begrepsapparatet er for det meste hentet fra samfunnsøkonomi.

Teorien om rasjonelle valg ble gjort kjent av den amerikanske sosiologen James Samuel Coleman. Teorien baserer seg på metodologisk individualisme; sosiale fenomener kan bare forklares gjennom å vise til intenderte handlinger og motiver hos individer. En annen som har vært med på å utforme denne teorien er filosofen Jon Elster.[trenger referanse]