Teknisk høyskole

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En teknisk høyskole er amerikanske tekniske universiteter med fokus på ingeniørfaglig forskning, men som ofte også har kvalitetsstudier og -forskning innen fag som økonomi og ulike samfunnsfag. Disse lærestedene er som oftest private.

Institutes of technology er akkrediterte som universiteter, og har fullt, fireårig masterprogram og tildeling av doktorgrad innen både teoretiske og anvendte natur- og teknologifag. Lærestedene har utstrakt forskningssamarbeid og utviklingsprosjekter sammen med næringsliv, og preges av betydelig samarbeid på tvers av faggrenser og mellom læresteder.

De mest kjente institutes of technology er: