Syndmøre practiske Landhuusholdningsselskab

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Syndmøre practiske Landhuusholdningsselskab var en patriotisk og ideell forening med formål å utvikle næringslivet og landbruket på Sunnmøre.[1] Selskapet ble stiftet 2. november 1773 hos Melchior Falch i Borgund (i dagens Ålesund kommune). Falch selv og presten Hans Strøm sto bak initiativet. Med på stiftelsesmøtet var også andre embetsmenn og ledende folk på Sunnmøre, flere sluttet seg til senere.[2]

Selskapet, som var inspirert av Det kongelige Danske Landhuusholdningsselskab, drev blant annet med premiering av bønder for nyttige tiltak og skulle ellers drive opplysningsarbeid om forbedring av landbruket og andre næringsveger i distriktet. Selskapet var et av de første i sitt slag i Norge og dannet mønster for tilsvarende foreninger andre steder i landet.[3] Selskapet delte for eksempel i 1778 ut premier på 10 riksdaler for bygging av «fæhuser av sten», 8 riksdaler for «opbrutt akerland», 6 riksdaler for «skutt 6 voksne ulver» og 5 riksdaler for potetdyrking. Melchior Falch drev selv et mønsterbruk i Borgund.[4] Selskapet stagnerte da Falch og Strøm forlot Sunnmøre i 1779, men virksomheten Andreas Landmark fikk virksomheten i gang igjen omkring 1802. Arbeidet i selskapet tok helt slutt i 1816, men det er uklart hvorfor. Trolig gikk selskapet inn i Det Kgl. Selskap for Norges Vel. Norges Vel ble stiftet i 1809 med egen distriktskommisjon for Sunnmøre og i denne distriktskommisjonen var samme personene (prost Baade, sorenskrivar Kildal og futen Landmark) som i ledelsen for Landhuusholdningsselskapet.[5][6]

Claus Frimanns dikt om stiftelsen av Norges Vel omtaler Syndmøre practiske Landhuusholdningsselskab:

På Ganger-Rolfs tangklædte Vingeleie,

Opslog Du dit Paulun, Du Falchia!
Men da Din Strøm, Din Bull drog deres Veie, Hvor tung med Vinge lang gjensad Du da!

Medlemmer[rediger | rediger kilde]

Til stede på stiftelsesmøtet:[5]

 • sorenskriver Melchior Falch
 • prost Peder Nerem
 • løytnant Schieldrop
 • presten Christian Meldal
 • presten Johannes Brun (halvbror av Johan Nordahl Brun)[2]
 • P.F. Astrup i Spjelkavik
 • tollbetjent Jens Lindorph
 • handelsmann Arnoldus Heide
 • handelsmann Andreas Luth
 • handelsmann Nils Hagerup
 • handelsmann Johannes Boldt
 • handelsmann Jochum C. Rode
 • handelsmann Ole Honningdal

Blant medlemmene som sluttet seg til senere:

Æresmedlemmer:

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Døssland, Atle (29. juni 2022). «Melchior Falch». Norsk biografisk leksikon. Besøkt 24. oktober 2022. 
 2. ^ a b c d e f Rolv Amdam (1973). Syndmøre Practiske Landhuusholdningsselskab 1773-(1816). Ålesund: Landbruksselskapet. 
 3. ^ Lunden, Kåre (2002): Norges landbrukshistorie. II 1350-1814. Oslo: Samlaget.
 4. ^ Solli, Gunnar (1931): Møre Landbruksselskap 1831-1931. Utgitt av selskapet. Molde.
 5. ^ a b Daae, Aa.: “Søndmørs Praktiske Landhusholdningsselskap. Tidsskrift for Sunnmør historiske lag, 1914, s. 5–54
 6. ^ Amdam, Rolv (red): Syndmøre practiske Landhuusholdningsselskab. Utgitt av Møre og Romsdal Landbruksselskap, 1973.
 7. ^ Amundsen, Arne Bugge (29. juni 2022). «Christian Frederik Hagerup». Norsk biografisk leksikon. Besøkt 24. oktober 2022. 
 8. ^ «Johan Lausen Bull». Store norske leksikon. 30. november 2021. Besøkt 24. oktober 2022. 
 9. ^ «Ole Christian Bull». Store norske leksikon. 25. februar 2020. Besøkt 24. oktober 2022. 
 10. ^ Mardal, Magnus A. (1. april 2020). «Hilmar Meincke Krohg». Store norske leksikon. Besøkt 24. oktober 2022.