Styrketrening

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Styrketrening er fysisk trening med det formål å utvikle en muskel eller muskelgruppes evne til å utvikle kraft. Styrketrening utføres oftest med en form for ytre belastning. Dette kan være en vektstang, en vekthantel (manual), eller et spesielt apparat eller maskin, men egen kropp som belastning kan også være godt egnet til styrketrening.

Treningsmetoder[rediger | rediger kilde]

Styrketrening kan deles i ulike treningsformer, der målet for treningen kan være.

 1. å utvikle en muskel eller muskelgruppes evne til å utvikle maksimal kraft (1RM)
 2. å utvikle en muskel eller muskelgruppes evne til å utvikle eksplosiv kraft (eksplosiv styrke)
 3. å utvikle en muskel eller muskelgruppes evne til å utvikle stor kraft over lengre tid (muskulær utholdenhet eller utholdende muskelstyrke)
 4. å utvikle en muskel eller muskelgruppes tverrsnitt (volumtrening, sentralt innen bodybuilding)

Treningsvolum er et mål for omfanget av gjennomført trening i løpet av en treningsøkt, en uke eller et lengre tidsrom. Treningsvolumet for én enkelt muskelgruppe i en treningsøkt er antall repetisjoner x serier x motstand(kg). Erfarne utøvere regner treningsvolumet i antall kilo eller tonn som de har løftet.[trenger referanse]

Ulike former for muskelarbeid[rediger | rediger kilde]

I læren om trening deles muskelarbeid i to hovedformer. Der muskelens lengde endrer seg, og den skaper kroppslig bevegelse kalles det dynamisk muskelarbeid. Når muskelen arbeider, men har ingen lengdeendring kalles det isometrisk muskelarbeid (statisk muskelarbeid).

Dynamisk muskelarbeid[rediger | rediger kilde]

 • Dynamisk muskelarbeid er når muskelen utvikler kraft og muskelens lengde forandrer seg.
  • Dynamisk muskelarbeid kan være fra liten til maksimal kraftutvikling, og fra svært lang til svært kort varighet.
  • Konsentrisk dynamisk muskelarbeid er når muskelen utvikler kraft og trekker seg sammen
   • Konsentrisk betyr mot sentrum. Muskelen trekker seg sammen og blir kortere. Vi sier at muskelen er motor, den skaper bevegelse
  • Eksentrisk dynamisk muskelarbeid er når muskelen utvikler kraft men blir strukket.
   • Eksentrisk betyr fra sentrum. Muskelen strekkes og blir lengre. Vi sier at muskelen er brems, den bremser en bevegelse


 • Maksimal dynamisk styrke er den maksimale vekten du klarer i en bestemt øvelse, en gang.
  • Dette kalles 1RM, eller en repetisjon maksimum
 • Utholdende dynamisk styrke er det maksimale antall repetisjoner du klarer i en bestemt øvelse
  • Dette kalles muskulær utholdenhet, eller utholdende muskelstyrke. Det kan diskuteres om dette er styrke eller utholdenhet.

Statisk muskelarbeid[rediger | rediger kilde]

 • Statisk muskelarbeid er når muskelen utvikler kraft uten at muskelens lengde forandrer seg.
  • Begrepet isometrisk blir også brukt for statisk muskelarbeid.
   • Isometrisk betyr lik lengde. Vi sier at muskelen holder, den stabiliserer kroppen, eller en kroppsdel.

De fleste styrkeøvelser krever både statisk, dynamisk konsentrisk og dynamisk eksentrisk muskelarbeid i kroppen muskler. Måten en person veksler mellom de ulike formene for muskelarbeid for å utføre en bevegelse kalles løfteteknikk, eller styrketreningsteknikk.

Kilder[rediger | rediger kilde]

 • Asbjørn Gjerset et.all. «Treningslære», 2006, Gyldendal Norsk Forlag AS, ISBN 978-82-05-35681-8
 • Gunnar Bråthen og Marit Lie. «Styrketrening og kosthold for voksne mannfolk», 2012, Eguiden forlag nuf, ISBN 978-82-998948-0-7
 • Gunnar Bråthen og Marit Lie. «Styrketrening og kosthold for voksne kvinner», 2013, Eguiden forlag nuf, ISBN 978-82-998948-2-1