Student-TV Trondheim

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Student-TV ble opprettet i Trondheim i 1991 som Nordens første student-drevne TV-stasjon. Organisasjonen har i dag 75 studenter som jobber på frivillig basis.

Sommeren 2013 slo Student-TV, Radio Revolt, Under Dusken og dusken.no seg sammen til en gjeng - Studentmediene i Trondheim. [1]

Organisering og eierskap[rediger | rediger kilde]

Internt er Student-TV per 2012 delt i fire redaksjoner; Aktuelt, Feature, Humor og Serie samt avdelinger for flerkamera, eksterne produksjoner og en teknisk avdeling.

Gruppene ledes av en redaksjonsleder, som både fungerer som underredaktør og leder for sin gruppe. Styret i Student-TV består av daglig leder, ansvarlig redaktør, nestleder, humorredaktør, aktueltredaktør, featureredaktør, serieredaktør, teknisk sjef, produksjonssjef og flerkamerasjef.

I tillegg til å lage TV for Trondheimstudentene og byens øvrige befolkning, filmer Student-TV flerkamera på Samfundsmøter og konserter på Studentersamfundet som direktesendes på www.stv.no. Student-TV produserer også reklamefilmer og flerkameraproduksjoner for eksterne aktører og Samfundets gjenger.

Student-TV eies av Mediastud AS som samler Studentradion, studentavisa Under Dusken og Student-TV i ett selskap. Den daglige driften støttes delvis av Studentsamskipnaden ved Velferdstinget (50%) og delvis av Studentersamfundet i Trondhjem (50%).

Ressurser og økonomi[rediger | rediger kilde]

Student-TV har utstyr for opptak og redigering på både XD, HDV og DV-format. I tillegg har organisasjonen mange medlemmer som går, eller har gått film- eller media-relatert utdanning. Mange tidligere medlemmer har brukt Student-TV som springbrett inn i en videre mediekarriere. Av disse har noen fortsatt kontakt med Student-TV, og fungerer som viktige kontakter og støttespillere i forbindelse med kursing, evaluering, egenutvikling og ansikt utad.

Student-TV har flyttet 5 ganger siden 1991, og kan sies å være Studentersamfundet i Trondhjems nomader. Student-TV har også flere ganger vært nedleggingstruet; siste tilfellet var 19971999 da Studentsamskipnaden etter oppfordring fra Velferdstinget sa opp Mediastudavtalen, for å kunne kutte den økonomiske støtten til Student-TV.

Redaktøransvar[rediger | rediger kilde]

Student-TV er redigert på uavhengig grunnlag, i henhold til de prinsipper som er nedfelt i Redaktørplakaten, og i norske mediers etiske normer slik de er uttrykt i Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten. Ansvarlig redaktør står etisk og rettslig ansvarlig for det redigerte innhold, overfor medienes selvjustis (Pressens Faglige Utvalg) og overfor lov og domstol.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Oppstarten 1990–1991[rediger | rediger kilde]

Muligheten til å starte Student-TV ble utredet av Mediastud-styret høsten 1990, som anbefalte sine eiere (Samfundet og Samskipnaden) å etablere Student-TV som et prøveprosjekt. Mediastud søkte samtidig Nærkringkastingsnemnda om konsesjon for lokal-TV, med Jon Øyvind Eriksen som ansvarlig redaktør. I september 1990 fikk "Student-TV" tildelt den åttende lokal-TV-konsesjonen for Trondheim kommune, og arbeidet med å skaffe finansiering og bygge opp redaksjonen startet.

Den første redaksjonen ble så rekruttert dels fra miljøet rundt Samfundet (Under Dusken mm), dels fra Fjernsyn, Film, Video-miljøet på Lade. Produksjonslokaler måtte også skaffes. Først prøvde man å få bruke det gamle TV-studioet i hovedbygningen på NTH (senere NTNU), men fikk avslag fra NTH-ledelsen. De første redaksjonslokalene ble det gamle radiostudioet på Moholt Studentby. Det var på den tiden disponert av studentorganisasjonen Venstrevind, men kjellerstudioet var opprinnelig bygget for TKSFs nærradio Radio KonRad på midten av 80-tallet.

Finansiering av oppstarten kom fra tre kilder: Samfundet og Samskipnaden gjennom Mediastud, kollegiet ved Universitetet i Trondheim og Nærkringkastingsnemnda. Det var stor støtte i Studentersamfundet for å starte TV-virksomhet, mens de to fraksjonene i Studenttinget i Trondheim var uenige: venstresiden mente studentene burde bruke TV-mediet, mens høyresiden mente at det fikk holde med at studentene hadde Under Dusken og Studentradion. Etter en større diskusjon i Studenttinget gikk et klart flertall inn for å støtte opprettelsen av Student-TV-en.

Første sending ble sendt på TBK kabel-TVs nett 27. mars 1991 som den første studentdrevne TV-stasjon i Norden, etter at TV Trondheim hadde hindret Student-TV å sende via konsesjonsområdets UHF-antenne. Etter hard kamp med TV Trondheim, byens ledende lokal-TV-stasjon, slapp Student-TV også til på eteren, og fikk en meget god sendetid: to ganger i uken mellom kl 18 og 19. TV Trondheim gikk konkurs sommeren 1991, og Student-TV-en fikk istand et nært samarbeid med Trøndelag Kringkasting (TK-TV), som hadde overtatt TV Trondheims sendetid, produksjonsanlegg og luftantenne.

For en stakket stund kunne Student-TV-en fokusere på programproduksjon. Allerede våren 1991 hadde den lille redaksjonen filmet og produsert to større "flerkamera-produksjoner": TMV-festivalen og "Fjernsynsteater" med Juni Dahr. Etterhvert økte redaksjonen i størrelse. En periode med flittig eksperimentering med det nye studentmediet fulgte.

1992–1996[rediger | rediger kilde]

Student-TV-en fikk etterhvert bedre produksjonsvilkår. I forbindelse med UKA-93 fikk Student-TV midlertidige lokaler i Trafobygget ved Samfundet. Produksjonen og kvaliteten økte dramatisk, da det plutselig ble enkelt å komme seg til lokalene for å lage programmer. Sommeren 1994 ble imidlertid Student-TV-en kastet ut av Trafo'n med en hel ukes varsel, fordi bygget ikke skulle brukes til faste tiltak, som TV-en i Storsalsvedtak nettopp hadde blitt definert som. Studentalltinget vedtok samme vår en generøs bevilgning til nyinvestering av utstyr. Studentsenteret AVH tilbød nødhavn til TV-en. Lokalene ble bygd på dugnad, og ble ferdigstilt i november 1994. Det nye utstyret ble installert, og produksjonen ble straks større og stigende i kvalitet.

Den lokale TV-kanalen TK-TV innstilte sine sendinger i 1995 pga. økonomiske problemer. Student-TV-en sto dermed uten sendemulighet. Det tok imidlertid bare to dager før man igjen var igang med sendingene, denne gang kun på kabelnettet ved hjelp av modulatoren på Leangen Travbane. I april 1995 gjenoppsto gamle TK-TV fra asken som TV-Trondheim, så Student-TV-en kunne igjen sende på luftantenne.

Problemene fortsatte. Studentsenterets nye styre vedtok i november 1995 at det ikke lengre ønsket at Student-TV oppholdt seg på Studentsenteret, og fikk Hustinget til å støtte dem til å avslutte kontrakten. I januar 1996 får Student-TV nok en gang midlertidig tilhold på Trafobygget, som eies av Samfundet, men disponeres av UKA. Samtidig går konsesjonsperioden til Student-TV, og i den nye konsesjonsperioden tildeler Statens medieforvaltning kun ett selskap sendekonsesjon for lokal-TV i Trondheimsregionen: det nystartede TV-Trøndelag som er eid av Adresseavisen.

I overgangsfasen som fulgte skjedde det forbedringer på produksjonssiden. Student-TV overførte i samarbeid med Nettverksgruppa for første gang et Lørdagsmøte "live" på Internet i mars 1996 (IRMA-1000 møtet). I september samme år innførte Student-TV en produsent-ordning, som ga en markant forbedring av kvaliteten på sendingene.

1997–1999[rediger | rediger kilde]

Tapet av lokal-TV-konsesjonen medførte både fordeler og ulemper for Student-TV. Student-TV må nå sende under paraplyen til den nye enekonsesjonær, som bygger ut sendenettet i regionen. TV-Trøndelag startet ordinære sendinger med et stort mottaksområde i Trøndelag og Møre. Sendetid var det verre med. Student-TV solgte reklametiden sin til TV-Trøndelag. Student-TV fikk endelig fast sendetid tirsdager og fredager kl. 17.25. Allerede i august 1997 signaliserer ledelsen på TV-Trøndelag hardere kår for Student-TV: Sendetiden reduseres og sendingene må kontrolleres av TV-Trøndelag før utsendelse. Og et halvt år seinere, i januar 1998, strammet TV Trøndelag grepet nok en gang. Etter harde forhandlinger med TVTrøndelag må Student-TV godta en reduksjon av sendetiden til 30 minutter i uka med sendetid hver søndag ca. kl 13.00. Student-TV må i tillegg stille med egne sendevakter for avvikling av programmet på TV Trøndelag.

Omtrent samtidig som Student-TV flyttet inn i flotte, men dessverre midlertidige, NTNU-eide lokaler i Vollabakken 15, vedtok Velferdstinget høsten 1997 å be Samskipnaden si opp Mediastudavtalen og reforhandle en ny avtale. Student-TV skulle kun få økonomisk støtte dersom seeroppslutning og ønske om tilbudet blant studentene kunne dokumenteres. Student-TV utførte derfor en seerundersøkelse på alle Samskipnadens boliger. Den viste at mellom 5 og 12 % av studenter som kunne få inn Student-TV, så Student-TV hver gang. 89% hadde hørt om Student-TV og 84% ønsket fortsatt støtte til Student-TV.

På grunn av økt utstyrsmengde og endret sendetid, valgte Student-TV i januar 1998 å gå over fra formen med temasendinger på tirsdager og faste magasiner på fredager til studiosending med faste innslag hver søndag. Student-TV gikk til innkjøp av ny Beta-spiller, en biledmikser, nye kamerastativ og mikrofoner. Det resulterte i forbedring på sendingene, blant annet fordi det var enklere å gjennomføre utseende på studiosendingen med biledmikseren. Faste programledere, studiopersonell og magasinkonseptene ga en positiv utvikling for Student-TV.

I mars 1998 innledet Student-TV samarbeid med andre student-kanaler. Redaktørene i Student-TV Trondheim, Student-TV Lund i Sverige, og X-TV København i Danmark møttes i Lund. I tillegg til utveksling av erfaringer og tips ble det gjort avtaler om utveksling av programmer (våren 1998 sendte Student-TV såpeoperaen "Frestelsen" produsert av Student-TV Lund).

I mai 1998 blir Student-nyhetene etablert som nytt fast innslag i sendingene. I september 1998 ble det nedsatt et "grafisk forum" med to utenforstående studenter som jobber med ny grafikk, (keying, supring), nye vignetter, ny logo etc. Hensikten var å få en helhetlig profil og ramme på sendingene. Dette er fortsatt under arbeid og forventes å være ferdig tidlig i vårsemesteret 1999.

I andre halvdel av 1998 ble forholdet til TV Trøndelag bedre. Da ingen sendinger var blitt stoppet i vårsemesteret, inngikk redaktør i Student-TV og redaktør i TV-Trøndelag i høstsemesteret en muntlig avtale om at STVs sendevakter kunne ta med sendingstapen før utsendelsen, uten gjennomsyn. I oktober 1998 ble en sendeavtale underskrevet etter ca. et års forhandlinger mellom Mediastud AS og TV-Trøndelag . Avtalen bygger på en tidligere aksjonæravtale, og åpner for sponsorinntekter for Student-TVs programmer.

Høsten 1998 arbeidet Student-TV med å få på plass flere potensielle allianser, blant annet Folkeuniversitetet og NRK2, som ga positive signaler om samarbeid. Det hadde tidligere vært samarbeid mellom STV og NRK2 om filming for U-Nettopp. Student-TV var også i kontakt med Mediarommet på Gløshaugen, og det ble diskutert samarbeid om blant annet videoproduksjon i tilknytning til etterutdanning, et tema som hadde vært med i den opprinnelige konsesjonssøknaden fra 1990. Redaktørene i Under Dusken, Student Radio’n og Student-TV diskuterte ulike samarbeidsprosjekter, bl.a. et utvekslingsprogram.

TV Trøndelag endret sendeplanen pga. omlegging av TV Norges sendeplan, og Student-TV fikk ny sendetid ca. kl. 14.00. På grunn av store endringer på Student-TVs sendestart er det vanskelig for Student-TV å jobbe mot innarbeidelse av et fast publikum. Allikevel viser seerundersøkelser avholdt for TV-Trøndelag at Student-TV har en relativt stor seeroppslutning. (Tall fra Norfaktas markedsundersøkelse i mai 1998 viser at 14% av Trondheims befolkning under 30 år hadde sett Student-TV den siste måneden).

Konsernstyret i Samskipnaden sa i mai 1998 opp avtalen med Samfundet om økonomisk støtte til Mediastud AS. I tilknytning til oppsigelsen av Mediastudavtalen ble det i regi av Studentsamskipnaden gjort en omfattende brukerundersøkelse av student-media blant studenter. Mediavaneundersøkelsen gjennomført av Norsk Gallup i oktober, november 1998 viste:

 • 7 av 10 1. års studenter kjenner til Student-TV
 • 8 av 10 som har studert mer enn 5 semester gjør det
 • 6 av 10 deltidsstudenter kjenner til kanalen, og
 • 8 av 10 heltidsstudenter gjør det

Hver 4. student kjente til Student-TVs nøyaktige sendetidspunkt, selv om Student-TV hadde måttet endre sendetidspunkt flere ganger i løpet av 1998. 20% hadde sett Student-TV minst en gang i løpet av den siste måneden. På en tilfeldig valgt søndag så 6% av studentene på Student-TV. Det vil si med et gitt utgangspunkt på 24 000 studenter, så 1440 studenter på Student-TV en tilfeldig valgt søndag.

Tallene redder Student-TV. 18. mars 1999 er saken om Student-TV oppe i Velferdstinget. Et enstemmig styre gikk inn for å inkludere Student-TV i den nye Mediastudavtalen på grunnlag av Medievaneundersøkelsen. Student-TV var dermed sikret fortsatt drift. Velferdstinget og Studentersamfundet forhandlet fram en ny Mediastudavtale, der Under Dusken, Student Radio’n og Student-TV var inkludert. Mediastud bevilget i desember 1999 kr 300 000 til innkjøp av nytt utstyr. Student-TV fikk digitale kameraer og en langt mer brukervennlig redigeringssuite.

Det analoge utstyret ble modifisert slik at det kunne brukes til live-flerkameraproduksjon, et område Student-TV etterhvert hadde fått meget god kompetanse på. I mars 1999 hadde Student-TV filmet og produsert en debatt på Studentersamfundet om medias rolle i konflikter under ISFiT. Denne produksjonen ble vist på NRK1 lørdag 29. mai 1999, under vignetten "Kunnskapskanalen".

2000–2005[rediger | rediger kilde]

Student-TV diskuterte i 1999 et samarbeidsprosjekt med TV Trøndelag angående et nytt ungdomsprogram. I september 2000 ga dialogen med TV-Trøndelag resultater. Student TV fikk utvidede sendetider. I tillegg til den faste sendingen 14:00 på søndag får Student-TV morgensending samme dag 10:30. På lørdag fikk man også en halvtimes sending 10:30, som var tiltenkt reprisesending.

[Oktober 00] Det produseres en nattsending som et pilotprosjekt. Lo-fi konseptet med fake live-reportere ute på byen og intervjuer med kjente personer i et noe trashy studio, faller i smak hos ledelsen i TVTrøndelag. De får en fast avtale om nattsending etter TVNorge sin sending hver første fredag i måneden.

[November 00] Det settes ned et utvalg som skal jobbe med utarbeiding og bevisstgjøring av Student TV sin profil. Dette for å styrke kanalens form og identitet. Ny intro og vignetter blir realisert. Logoen får et ansiktsløft med nye fargevalg og STV blir det nye navnet. Relanseringen settes til årsskiftet.

[Desember 00] Mediatud bevilger 150 000 til innkjøp av nytt utstyr. Med rimelig digitalt utstyr får de doblet redigeringskapasiteten, og endelig anskaffet profesjonelt lydutsyr.

[Januar 01] Gjennom utallige møter med velferdstinget lykkes man i å få hevet semesteravgiften med en krone. De økte bevilgningene går til å bedre den daglige driften. STV får kontortid fra 9:30 til 16:30 med en sivilarbeider som betjener henvendelser fra seerne.

[Februar 01] 350 tidligere medlemmer inviteres til et 10-årsjubileum som holdes på Blæst.

[Mars 01] Utviklingen av nettsiden www.stv.no begynner. Et samarbeid med NTNU og Uninett gjør det mulig å krinkaste sendinger live på nett. Student-TV setter som mål å kunne tilby seerne en interaktiv tjeneste der studenten kan være innholdsleverandør fra neste semester.

[April 01] Nettsiden har fått sin jomfrutur. SMS tjenester gir seeren en ukentlig oppdatering av sendeplanen. Arbeidet med få i stand en landsdekkende TV-kanal påbegynnes. Med STV som forbilde opprettes Student TV enheter i Bergen og i Oslo. Det jobbes også med å etablere en Student TV i Tromsø og Stavanger. I et samarbeid med medialinjene i Lillehammer og Volda utvikles et distribuert produksjonsnett som tar sikte på å lage programmer for riksdekkende visning.

[Juli 01] Det bevilges 55000 fra UKA og GS for å starte utbyggingen av videonettet på Samfundet.

[August 01] Student TV får faste produksjonslokaler på Samfundet. Arbeidet med å bygge en flerkamerarigg påbegynnes. 5 000 meter kabel blir strekt for enkelt å kunne dekke arrangementer i Storsalen, Knaus, Klubben og Selskapssiden.

[August 01] Det opprettes en ny redaksjon, Nettredaksjonen, som tar på seg arbeidet med å realisere infrastrukturen for det riksdekkende samarbeidet, og distribusjonsmuligheter på nett.

[September 01] Det bevilges 160 000 fra mediastud til utstyr i studio. Ytterligere 50 000 gis som et langsiktig lån til nettprosjektet. Det inngås en avtale med Medierommet der de fritt får bruke Studioet mot å stiller med utstyr og betalt personell i større produksjoner tilknyttet fjernundervisning. Arbeidet med å bygge et eget studio påbegynnes.

[Oktober 01] Student TV har sin første livesending på nett. Dette var en teknisk utfordrende oppgaver med bilder live fra Bodø og en intens opplæring i bruk av flerkamerariggen. Oppdragsgiveren «First Lego League» var svært fornøyd og betalte det dobbelte av hva som var avtalt.

[Oktober 01] Det opprettes en egen redaksjon for å sikre kontinuitet og kvalitetsutvikling i Student TV konseptet. Profilredaksjonen består av de mest faglig kompetente medlemmene, og blir ledet av redaktøren.

[November 01] TV Trøndelag er svært fornøyd med student-TV-programmet og gir oss sendetid på søndag 23:15 i tillegg til våre ordinære sendinger. Dette er "prime time" for studenter.

2005–2008[rediger | rediger kilde]

[Desember 2007] Student-TV innleder samtaler med TV-Adressa for sendetid på det kommende digitale bakkenettet.

[Januar 2008] Student-TV mister sendetiden 23:15.

Våren 2008 investerer Student-TV i ny flerkamerarigg til 250 000. Med den samlede flerkamerakompetansen, og den daværende utstyrspakken blir Student-TV Trondheim Trøndelags desidert største flerkameraproduksjonsselskap.

Høsten 2008 omorganiseres Student-TV internt for andre gang på et halv år, og alle underredaksjoner legges ned. I stedet opprettes tre produksjonsgrupper som hver produserer en hel sending hver tredje uke.

[Oktober 2008] Student-TV får signert ny sendeavtale med TV-Adressa, og får 20-minutters sendinger 21:10 og 23:10 Mandag-Torsdag. Den 15. Oktober sender Student-TV Trondheim landets første landsdekkende Student-TV-sending på Frikanalens første prøvesending. Dette er også det første ikke-religiøse innslaget som blir sendt på Frikanalen noen sinne. Samme dag har de også sine første sendinger på det digitale bakkenettet, og blir dermed tilgjengelige både på Riks-TV, Canal Digital, Get og andre store kabeltTV-leverandører.

Student-TV Trondheim tar opp igjen arbeidet med Student-TV-ene i Norge, og arrangerer ekstraordinær generalforsamling i Bergen 18. oktober.

3. november sier Allmøtet i Student-TV seg positivt til samlokalisering med Under Dusken og Studentradio'n i nye lokaler på Lucas-bygget.

Ansvarlige redaktører[rediger | rediger kilde]

Fra oppstarten i 1991 til våren 2013 omfatter listen ansvarlige redaktører i Student-TV, fra høsten 2013 omfatter listen videoredaktører i Studentmediene i Trondheim.

 • Oppstart 1991: Jon Øyvind Eriksen etterfulgt av Jacob Munkhammar
 • 1991: Samuel Haugum og Trond Ola Mevassvik
 • 1992: Ågot Holgersen og Sjur Valle
 • 1993: Frode Nordås og Marit Dahlviken
 • 1994: Rune Sandnes og Henrik Aleksander Norberg
 • 1995: Cecilie Valentine Brekke og Øyvind Rune Stålen
 • 1996: Erik Grimsbø
 • 1997: Andreas Heimdal
 • 1998: Åse T. Gøystdal
 • 1999: Pål Huuse
 • 2000: Erik Vold (valgt for 1,5 år)
 • 2002: Eivind Grimsby Haarr
 • 2003: Ove Raudajoki
 • 2004: Pouria Ruhi
 • 2005: Marius Mangseth
 • 2006: Sigbjørn Lund Olsen
 • 2007: Espen Bakke-Aas Steiro
 • 2008: Egil Aslak Aursand Hagerup
 • 2009: Mari Michaela Brente Langva
 • 2010: Katinka Koen Webjørnsen
 • 2011: Ingrid Konstanse Ledel Solem
 • 2012: Gine Moen Kirkholt
 • 2013 (januar–oktober): Tobias Giske Skaaren
 • 2013 (oktober–desember): Stian Kristoffer Sande
 • 2014 (januar–august): Johanne Bjørnebye
 • 2014–2015: Øyunn Gorset
 • 2015–2016: Nora Rydne
 • 2016–2017: Marius Krogstad Aune
 • 2017–2018: Hanna Pauline Klavenes Johansen
 • 2018–d.d.: Vegard Jonsson

Daglige ledere[rediger | rediger kilde]

 • 1996/1997: Narve Lerstad
 • 1997: Aina Camilla Knutsen
 • 1998/1999: Yngvar Natland
 • 1999/2000: Kirsti Gjøen
 • 2000/2001: Lars E. Skageberg
 • 2001/2002: Kari Finstad
 • 2002/2003: Trond Tønder
 • 2003/2004: Runa Skønberg
 • 2004/2005: Erlend Franz Solvang
 • 2005/2006: Christian Gundstad
 • 2006/2007: Ann-Helen Hansen
 • 2007/2008: Tina Jære Brandt
 • 2008/2009: Kristiane Roe Hammer
 • 2009/2010: Karoline Førsund
 • 2010/2011: Mariann Røhne
 • 2011/2012: Sigbjørn Johan Pettersen
 • 2012/2013: Magnus Røkenes (Nestleder: Bjørnar Berge Lie (H12), Henrik Glimo Hansen (V13-))

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ https://dusken.no/kontakt/aboutstv/. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]