Hopp til innhold

Stortingets komiteer

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Komiteene har faste møterom, som her Utenrikskomiteens rom.

Stortingets komiteer er utvalg av stortingsrepresentanter som gis myndighet av Stortinget til å behandle ulike saker.

Mesteparten av saksbehandlingen i Stortinget foregår i fagkomiteer. Når Stortinget fatter vedtak, er det basert på forslag fra en av Stortingets fagkomiteer.[1]

For å drøfte viktige utenrikspolitiske, handelspolitiske og sikkerhetspolitiske saker med regjeringen er det også en utvidet utenriks- og forsvarskomité. Stortinget har i tillegg en fullmaktskomité og en valgkomité.

Det kan også opprettes ekstraordinære komiteer. En slik komité er Den særskilte komité for å behandle spesielle saker vedrørende koronakrisen.[2]

Fagkomiteer

[rediger | rediger kilde]

Fagkomiteene tilsvarer i noen grad hvert sitt departement, av og til to departementer. De er Stortingets saksforberedende organer og behandler saker Stortinget oversender til dem. Bare kontroll- og konstitusjonskomiteen kan behandle saker på eget initiativ. Behandlingen i fagkomiteene munner ut i innstillinger til Stortinget.

Siden 2005 følger ikke komitéinndelingen lenger departementsstrukturen i regjeringen, slik den hadde gjort frem til da.

Komiteene blir tildelt saker på bakgrunn av hvilket fagområde saken gjelder. Fordelingen av sakene vedtas i et møte i Stortinget. I Stortingets forretningsorden er det beskrevet en hovedregel for fordeling av saker mellom komiteene. Noen ganger kan en sak behandles i flere komiteer.

Fagkomiteene forbereder sakene før de behandles formelt i Stortinget i plenum. Plenumsbehandlingen innebærer at man diskuterer en innstilling fra komiteen.

De faste fagkomiteene er:

 1. Arbeids- og sosialkomiteen
 2. Energi- og miljøkomiteen
 3. Familie- og kulturkomiteen
 4. Finanskomiteen
 5. Helse- og omsorgskomiteen
 6. Justiskomiteen
 7. Kommunal- og forvaltningskomiteen
 8. Kontroll- og konstitusjonskomiteen
 9. Næringskomiteen
 10. Transport- og kommunikasjonskomiteen
 11. Utdannings- og forskningskomiteen
 12. Utenriks- og forsvarskomiteen

Andre komiteer

[rediger | rediger kilde]

Tidligere stortingskomiteer

[rediger | rediger kilde]

Referanser

[rediger | rediger kilde]
Autoritetsdata