Spålen-Katnosa naturreservat

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Spålen-Katnosa naturreservat
Utsyn mot Katnosa gård
LandNorge
Ligger iRingerike
Lunner kommune
Jevnaker
Områdepå grensen mellom Ringerike, Jevnaker og Lunner kommuner i Nordmarka
Areal
 – Totalt
 – Land
 – Vann

20,298 km²[1]
18,440 km²[1]
1,858 km²[1]
Opprettet23. juni 1995
Kart
Spålen-Katnosa naturreservat
60°10′N 10°32′Ø

Spålen-Katnosa naturreservat (20 298 daa iht. Naturbase,[1] 20 100 daa iht. forskriften[2]) omhandler myr, vann og vassdrag med få tekniske inngrep. Reservatet ble opprettet 23. juni 1995, men forskriften ble endret ved kgl.res. 14. februar 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.[2]

Naturreservatet ligger sentralt i Nordmarka, med mer enn halvparten av reservatet i Ringerike kommune og resten fordelt i Lunner og Jevnaker kommuner.[1]

Området preges av skogkledde åser og store vann, blant annet vannet Katnosa. Terrengformasjonene er vide og rolige, med enkelte bratte skrenter og dalsider. Skogbunnen er næringsrik og skogbildet domineres av gran. Deler av skogen er naturskog. Inneholder sjeldne lavarter og stort mangfold av plantearter og vegetasjonstyper.[1]

Området er særlig viktig for friluftslivsopplevelser i et landskap som preges både av villmark og rike kulturhistoriske minner.

Se også[rediger | rediger kilde]

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]