Sinkklorid

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Sinkklorid er et salt av grunnstoffene sink (Zn) og klor (Cl). Saltet har den kjemiske formelen: ZnCl2.

Egenskaper[rediger | rediger kilde]

Zinkklorid er hygroskopisk og opptrer i fire ulike, polymorfe krystallstrukturer. En raskt nedkjølt smeltning av sinkklorid er derimot amorf. Det har et, til å være et salt, et lavt smeltepunkt og er lettløslig i vann. Det har fire hydrater; 1, 1½, 2½, 3 og 4.

Når ammoniakk leddes gjennom en sinkkloridløsning skapes forbindelsen Zn(NH3)2Cl2 (sinkammoniumklorid). Det er et salt der Zn(NH3)22+ er kation og Cl er anion.

Framstilling[rediger | rediger kilde]

Industrielt framstilt sinkklorid gjennom å behandle sinkblende med saltsyre.

Ettersom sinkblende også inneholder jernsulfid (FeS), som omgjøres til jern(II)klorid, så trenger løsningen å separeres fra jern. Det gjøres gjennom at jern(II)kloriden oksideres til jern(III)klorid av klorgass. Jern(III)klorid hydrolyseres siden av vannet til jern(III)oksid som felles ut og saltsyre som kan gjenvinnes.

Til laboratoriebruk er det likevel enklere å lage sinkklorid direkte fra metallisk sink og saltsyre.