Hopp til innhold

Shujing

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Shujing (tradisjonell kinesisk: 書經, forenklet kinesisk: 书经, pinyin: Shūjīng, Wade-Giles: Shu-ching), eller Historieklassikeren, er en samling av historiske dokumenter, som edikter og taler, som er knyttet til de eldste tider av Kinas historie. De kalles også Shàngshū (尚书, Høyt ærede dokumenter), eller i kortform Shū (书). Samlingen inngår som en av De fem klassikere.

Sammensetning[rediger | rediger kilde]

Shujing består av 58 kapitler i åtte deler, hvorav 33, talt den nyere tekstutgave, anses som mest autentisk med opphav i De stridende rikers tid eller tidligere.

Det er overlevert to utgaver av verket.

Begge utgaver er bygd opp etter samme prinsipp: Etter kronologien for de fire første epoker av kinesisk historie.

Det anses allment den såkalt eldre tekst ble bevisst forfalsket på 300-tallet, men at de mest interessante og uforfalskede kapitlene er i den såkalte nyere teksten. Men også hva gjelder disse kapitlene har forskningen indikert at de er nedtegnet en del senere enn etter at de beskrevne hendelser fant sted.

De fleste kapitlene er i taleform, holdt av konger eller ministre. I allmenhet dreier det seg i alle kapitler om fem typer:

 • Konsultasjoner (kinesisk: ; pinyin: ), der det dreier seg om dialoger mellom kongen og hans ledende embedsmenn.
 • Instruksjoner (kinesisk: ; pinyin: xùn), høyere embedsmenns rådslag for kongen.
 • Dekreter (kinesisk: ; pinyin: gǎo), kongens utlegninger for hele folket.
 • Deklarasjoner (kinesisk: ; pinyin: shí), kongelige taler på slagfeltet.
 • Befalinger (kinesisk: ; pinyin: míng), utnevnelser, tilerkjennelse av privilegier og lignende.
Nr Kapittel Norsk Eldre tekst-
utgave
Nyere tekst-
utgave
Legges overs.
side
Karlgren
Overs. s. Glosses s.
虞書 (Yu shu) Dokumenter fra Yu
1 堯典 (Yao dian) Yaos statutter     15 1 I : 44
2 舜典 (Shun dian) Shuns statutter   29
3 大禹謨 (Da Yu mo) Store Yus konsultasjoner     52
4 臯陶謨 (Gao Yao mo) Gao Yaos konsultasjoner     68 8 I : 106
5 益稷 (Yi Ji) Yi og Ji   76
夏書 (Xia shu) Dokumenter fra Xia-dynastiet
6 禹貢 (Yu gong) Yus tributter     92 12 I : 145
7 甘誓 (Gan shi) Gans tale     152 18 I : 167
8 五子之歌 (Wu zi zhi ge) De fem sønners sanger     156
9 胤征 (Yin zheng) Yins straffeekspedisjoner     162
商書 (Shang shu) Dokumenter fra Shang-dynastiet
10 湯誓 (Tang shi) Tangs tale     173 20 I : 171
11 仲虺之誥 (Zhong Wei zhi gao) Zhong Weis tale     177
12 湯誥 (Tang gao) Tangs tale     184
13 伊訓 (Yi xun) Yis instruksjoner     191
14 大甲上 (Tai Jia shang) Tai Jia I     199
15 大甲中 (Tai Jia zhong) Tai Jia II     205
16 大甲下 (Tai Jia xia) Tai Jia III     209
17 咸有一徳 (Xian you yi de) Begge desitter den rene dygd     213
18 盤庚上 (Pan Geng shang) Pan Geng I     220 20 I : 174
19 盤庚中 (Pan Geng zhong) Pan Geng II   233
20 盤庚下 (Pan Geng xia) Pan Geng III   243
21 說命上 (Yue ming shang) Yues oppdrag I     248
22 說命中 (Yue ming zhong) Yues oppdrag II     254
23 說命下 (Yue ming xia) Yues oppdrag III     259
24 高宗肜日 (Gaozong rongri) Dagen for Gaozongs tilleggsoffer     264 26 I : 214
25 西伯戡黎 (Xi bo kan Li) Vestens anflrer har nedstyrtet Li     268 26 I : 218
26 微子 (Wei zi) Baronen av Wei     273 27 I : 220
周書 (Zhou shu) Dokumenter fra Zhou-dynastiet
27 泰誓上 (Tai shi shang) Den store erklæring I     281
28 泰誓中 (Tai shi zhong) Den store erklæring II     289
29 泰誓下 (Tai shi xia) Den store erklæring III     294
30 牧誓 (Mu shi) Talen i Mu     300 29 I : 228
31 武成 (Wu cheng) Den fremgangsrike krigsavslutning     306
32 洪範 (Hong fan) Den store plan     320 29 I : 231
33 旅獒 (Lü ao) Lüs hunder     345
34 金縢 (Jin teng) Metallbåndet     351 35 I : 248
35 大誥 ( Da gao) Dn store tale     362 36 I : 258
36 微子之命 (Wei zi zhi ming) Utnevnelsen av baronen av Wei     376
37 康誥 (Kang gao) Utnevnelsen av (prinsen av) Kang     381 39 I : 278
38 酒誥 (Jiu gao) Kunngjøring angjeldende drukkenskap     399 43 I : 296
39 梓材 (Zi cai) Zitreets ved (Catalpa ovata)     413 46 I : 307
40 召誥 (Shao gao) Utnevnelsen av (hertugen av) Shao     420 48 II : 62
41 洛誥 (Luo gao) Bekjentgjørelsen vedrørende Luo     434 51 II : 74
42 多士 (Duo shi) De mange embedsmenn     453 55 II : 94
43 無逸 (Wu yi) Unngå bekvemmelighet     464 56 II : 105
44 君奭 (Jun Shi) Edelmannen Shi     474 59 II : 114
45 蔡仲之命 (Cai Zhong zhi ming) Utnevnelsen av Zhong av Cai     487
46 多方 (Duo fang) De mange regioner     492 62 II : 133
47 立政 (Li zheng) Opprettelsen av en regjering     508 67 II : 145
48 周官 (Zhou guan) Zhous embedsmenn     523
49 君陳 (Jun Chen) Edelmannen Chen     535
50 顧命 (Gu ming) Den testamentariske anvisning     544 70 II : 156
51 康王之誥 (Kang wang zhi gao) Kong Kangs tale     562
52 畢命 (Bi ming) Oppdraget til (hertugen av) Bi     569
53 君牙 (Jun ya) Jun ya     578
54 冏命 (Jiong ming) Utnevnelsen av Jiong     583
55 呂刑 (Lü xing) (Prinsen av) Lü om avstraffelser     588 74 II : 174
56 文侯之命 (Wen hou zhi ming) Oppdraget til prins Wen     613 78 II : 194
57 費誓 (Fei shi) Talen i Fei     621 80 II : 198
58 秦誓 (Qin shi) (Hertugen av) Qins tale     626 81 II : 200

Oversettelser til vestlige språk[rediger | rediger kilde]

 • Séraphin Couvreur: 書經 Chou King. Texte chinois avec une double traduction en français et en latin, des annotations et un vocabulaire, Imprimerie de la Mission Catholique, Ho Kien fou, 1897. Faksimileutgave fra Cathasia, Paris/Leiden, 1950.
 • James Legge : The Chinese Classics, Vol. III : The Shoo King or The Book of Historical Documents, Taipei: reprinted by SMC Publishing Inc., 1994, ISBN 957-638-040-5
 • Bernhard Karlgren: «The Book of Documents», i: BMFEA 22 (1950), 1-81.
 • Bernhard Karlgren: «Glosses on the Book of Documents I», i: BMFEA 20 (1948), 39-315.
 • Bernhard Karlgren: «Glosses on the Book of Documents II», i: BMFEA 21 (1949), 63-206.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

 • Michael Loewe (utg.): Early Chinese Texts: A Bibliographical Guide. Berkeley, California : The Society for the Study of Early China & the Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 1993 (Early China special monograph series ; no. 2), ISBN 1-55729-043-1
 • Liao Mingchun: A Preliminary Study on the Newly-unearthed Bamboo Inscriptions of the Chu Kingdom: An Investigation of the Materials from and about the Shangshu in the Guodian Chu Slips. Taipei: Taiwan Guji Publishing Co., 2001. ISBN 957-0414-59-6.