Setesvenn

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search

En setesvenn er en mann som har sverget troskapsed til en stormann og tjener ham som var han en konge. Setesvennene stod for den verdslige forvaltningen av de økonomiske interessene til kirken i senmiddelalderen.

Erkebiskopen hadde etter sættargjerda rett til å ha ett hundre skattefrie setesvenner, og biskopene kunne ha førti setesvenner hver. Setesvennene hadde på samme måte som adelen, full skattefrihet på sine setegårdane. De var også fritatt for leidangtjeneste, men erkebiskopen kunne på selv tilkalle setesvennenne til militærtjeneste for seg.

I tjenesten som setesvenner gikk helst storbønder og representaner for adelsslekter.

Olav Engelbrektssons setesvenner[rediger | rediger kilde]

I 1533 hadde erkebiskop Olav Engelbrektsson 69 setevenner:

Grunnen til at erkebiskopen hadde flest setesvenner nordpå var fordi jordegodset hadde sitt kjerneområde i Trøndelag, og siden erkebispestolen var strekt engasjert i fiskeriene og tørrfiskhandelen i Nord-Norge.

Etter reformasjonen[rediger | rediger kilde]

Etter reformasjonen overtok kongen erkebiskopen sine eiendommer. Kongen lot lenene bli styrt av adelsmenn, de fleste kom fra Danmark. Setevennene fikk ingen forleninger, og de mistet således sitt økonomiske grunnlag for adelskap. Samtidig mistet kirken grunnlaget for sin økonomiske maktstilling når det verdslige organsisasjonsapparatet var satt ut av spiil.

Handelen med tørrfisk frå Nord-Norge ble overtatt av borgere fra Bergen.

Litteratur[rediger | rediger kilde]