Royal Victorian Order

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Ordensstjerne for storkors av Victoriaordenen.

Royal Victorian Order, norsk Den kongelige Victoriaordenen eller bare Victoriaordenen, er en britisk ridderorden som ble grunnlagt av dronning Victoria av Storbritannia den 21. april 1896 som en familieorden der tildeling helt og holdent beror på monarkens ønske. Ordenen belønner fortjenester av monarken. Ordensdagen er 20. juni, som var dronning Victorias tiltredelsesdag. Mottoet er Victoria, som er latin for «seier». I det britiske ordenssystemet er ordenen den nest laveste, både når man rangerer etter alder og presedens. Den står over Order of the British Empire. I det kanadiske ordenssystemet står den også nest nederst, over Order of St. John.

Inndeling[rediger | rediger kilde]

Ordenen har fem klasser, som fra høyest til lavest rang er:

  • Storkorsridder eller storkorsdame (Knight Grand Cross eller Dame Grand Cross, GCVO)
  • Kommandørridder eller kommandørdame (Knight Commander, KCVO eller Dame Commander, DCVO)
  • Kommandør (Commander, CVO)
  • Løytnant (Lieutenant, LVO)
  • Medlem (Member, MVO)

Tildeling av Victoriaordenens to høyeste grader innebærer adling og opphøyelse i ridderstanden, med tiltaleformen Sir eller Dame.

Insignier[rediger | rediger kilde]

Ordenstegnet for de fire øverste gradene av Victoriaordenens består av et hvitemaljert malteserkors i gull. For femte og laveste grad er korset i sølv og uten emalje. Midtmedaljongen er rød og bærer dronning Victorias monogram. Medaljongen er omgitt av en blå bord med innskriften «VICTORIA». Medaljongen er kronet. Ordensstjernen for storkorsklassen er i sølv og har åtte tagger. Den bærer ordenstegnet i midten. For kommandørgraden er ordensstjernen utformet som et malteserkors i sølv med stråler i korsvinklene. I midten finnes ordenstegnet i sølv. Ordenskjedet består av ledd med dronning Victorias portrett, roser og rektangler med ordene «Victoria – Britt. Reg. – Def. Fid.» («Victoria, Britannias dronning, troens forsvarer»). Ordensbåndet er blått med kanter i rødt, hvitt og rødt.

Tildeling[rediger | rediger kilde]

Medlemmer blir utnevnt blant personer som har utført personlig tjeneste for monarken. Det er ikke lagt begrensninger på antallet tildelinger. Fra 1936 kan ordenen også tildeles kvinner. Victoriaordenen kan også tildeles utlendinger. Disse regnes som æresmedlemmer.

Innehavere av storkors har rett til å få godkjent skjoldholdere til sine heraldiske våpenskjold.

Norske innehavere[rediger | rediger kilde]

Kong Harald V er storkors av Victoriaordenen. Det var også kong Haakon VII og kong Olav V. Finn Lied er også innehaver av Victoriaordenen. Det var også Urban Børresen.

Kilder[rediger | rediger kilde]

  • Poul Ohm Hieronymussen og Jørgen Lundø: Europæiske ordner i farver, København: Politikens forlag, 1966.