Ringsaker prosti

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Ringsaker kirke

Ringsaker prosti ble opprettet i 2007 som det 11. prostiet i Hamar bispedømme. I 2013 ble Solør prosti slått sammen med Vinger og Odal prosti. Fra 2013 er det 10 prostier i Hamar bispedømme. Ringsaker prosti omfatter alle seks sokn med 10 kirker i Ringsaker kommune som pr. 31. desember 2012 har vel 33.400 innbyggere. Soknene er fra nord til sør Brøttum, Åsmarka, Ringsaker, Nes, Veldre/Brumunddal og Furnes. Prostesetet er lagt til Moelv, og den sentrale kirken i prostiet er middelalderkirken Ringsaker kirke. Prosten er samlokalisert med Ringsaker kirkelige fellesråd i Moelv kirkesenter.. Prostiets geistlige stillingsressurser er foruten prosten seks sokneprester, én kapellan og én prostiprest. Dessuten har prosten en saksbehandler i 40 % stilling til sin rådighet.

Historikk[rediger | rediger kilde]

I katolsk kirkemiddelalder var soknepresten i Ringsaker ex officio også kannik ved Hamardomen og følgelig medlem av Hamar domkapittel som var biskopens råd. Ved reformasjonen ble Hamar bispedømme i 1537 underlagt Oslo bispedømme, og først i 1864 ble Hamar bispedømme gjenopprettet. Prestegjeldene i nåværende Ringsaker kommune var med unntak av Furnes underlagt Hedemarken prosti fram til 1. januar 1972 da prostiet ble nedlagt og prestegjeldene innlemmet i Hamar domprosti. Sokneprestene i Ringsaker og Stange var vekselvis proster, og prostevalget bygde i utstrakt grad på ansiennitet.

Menigheter i Ringsaker prosti[rediger | rediger kilde]

Proster[rediger | rediger kilde]

Prost er Gerd Th. Christensen, som ble utnevnt i kirkelig statsråd 15. mai 2008 og innsatt i embetet av biskop Solveig Fiske i Ringsaker kirke samme år.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]