Kirkelig statsråd

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Kirkelig statsråd var det øverste styringsorgan i Den norske kirke og bestod av de medlemmer av regjeringen som tilhører kirken.

Så lenge man hadde den ordningen, måtte minst halvparten av regjeringens medlemmer tilhøre Den norske kirke. I Grunnloven het det at Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. Så lenge den paragrafen gjaldt, måtte biskoper og proster i Den norske kirke utnevnes av Kongen i kirkelig statsråd. Fram til 1989 ble også sokneprester utnevnt i kirkelig statsråd. Etter hvert som kirken har fått mer selvstyre, har disse oppgavene blitt delegert til bispedømmerådene. Kirkelig statsråd ble avviklet etter grunnlovsendringen 21. mai 2012, og utnevning av proster og biskoper er nå tillagt Kirkerådet.