Hopp til innhold

Revolusjonært Forbund

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Revolusjonært Forbund (RF) var opphavlig et resultat av et brudd i Rød Ungdom i 1991, da flertallet av sentralstyret meldte seg ut av organisasjonen. Organisatorisk ble dette utkrystallisert i gruppene (marxist-leninistene) ((m-l)) i Oslo og Revolusjonært Ungdomsforbund (RUF) i Bergen. Disse gruppene samarbeidet nært med hverandre. I en periode hadde de også kontakt med ML-gruppa Revolusjon, Norges Kommunistiske Studentforbund samt en gruppe uavhengige kommunister fra Stavanger-området.

Gjennom felles arbeid, blant annet med bladet Klasse Mot Klasse, smeltet (m-l) og RUF etter hvert sammen og ble til Revolusjonært Forbund. Politisk var RF preget av avstand mot Arbeidernes Kommunistparti (AKP). Organisasjonen gikk gjennom flere faser der de, til ulike tider, uttrykte støtte til så vidt ulike figurer som Mao og Rosa Luxemburg. De var også periodevis preget av en syndikalistisk orientert valgboikott. Dette endret seg imidlertid da Bergens-avdelingen bestemte seg for å støtte opp om Rød Valgallianse (RV), noe som i sin tur førte til at Oslo-avdelingen trakk seg fra samarbeidet og, for en stund, re-etablerte (m-l).

Etter splittelsen ga RF, nå kun i Bergen, ut bladet Venstre Om!, samtidig som de forsøkte å få til et formalisert samarbeid med ulike AKP-kritiske retninger innen RV. Organisasjonen besto på dette tidspunktet av rundt 10 medlemmer. De fremste talspersonene for Revolusjonært Forbund var Bård Sandstad og Randi Holmelid. Sistnevnte ble i 1999 valgt til nestleder i RV. Omtrent på samme tid ble organisasjonen oppløst.

Enkeltpersoner fra Revolusjonært Forbund, Arbeidermaktgruppa og tidligere medlemmer av Internasjonale Sosialister gikk vinteren 1999/2000 sammen i organisasjonen Forbundet Internasjonalen (FIN) (tilknyttet 4. Internasjonale). FIN-medlemmene jobber innenfor både RV og Sosialistisk Venstreparti.