Hopp til innhold

Renterisiko

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Renterisiko er en finansiell risiko hvor rente er en risikofaktor. En long posisjon i en valuta vil ha en risiko for at renten faller, mens en short posisjon i en valuta vil ha en risiko for at renten øker. En renterisiko kan sikres ved å bruke finansielle derivater som terminkontrakter eller rentebytteavtaler.