Rentebytteavtale

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En rentebytteavtale (også kjent som en renteswap) er en finansiell avtale om å bytte rentebetingelser. Et eksempel er å gå fra flytende rente til fast rente på et lån.

Bruk av rentebytteavtaler[rediger | rediger kilde]

Rentebytteavtaler brukes som oftest for å redusere egen renterisiko eller spekulere i fremtidige rentesvingninger. Rentebytteavtaler gir aktører tilgang til markeder som de vanligvis ikke ville hatt adgang til. Eksempelvis en mindre bedrift som inngår en rentebytteavtale med en bank som har tilgang til pengemarkeder som kun er åpne for banker. Det kan også være forskjeller bankene i mellom hvor noen banker har bedre fastrenter mens andre har bedre vilkår for flytende renter. Disse bankene kan derfor inngå en rentebytteavtale med hverandre for å utnytte hverandres fortrinn.