Spekulasjon (finans)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Spekulasjon omfatter i finans alt med kjøp, salg og blankosalg av aksjer, obligasjoner, råvarer, valuta, samlerobjekter, eiendom, derivater eller andre verdifulle finansielle instrumenter for å profittere fra svingninger i prisen. Det omfatter dermed ikke kjøp som er til personlig bruk eller til inntekt ved metoder som f.eks. dividende eller renter. Spekulasjon eller agiotasje representerer én av tre markedsroller i vestlige finansmarkeder, og er forskjellig fra hedging, lang- eller kortsiktige investeringer og arbitrasje.