Hopp til innhold

Rehabilitering (bygningsvern)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Med rehabilitering menes en istandsettelse av et eldre byggverk eller til opprinnelig stand. Dette innebærer blant annet å rette på forsømt vedlikehold. En rehabilitering kan innebære at bygningen gjenvinner sin fordums status og antikvariske verdi. Dersom hensikten med å utbedre bygget ikke er å best mulig ta vare på byggets antikvariske verdi, skal ordet rehabilitering ikke anvendes. Da er utbedring et mer korrekt begrep.

Lov om fornyelse av tettbygde strøk, kom etter Stortingsforhandlingene 1975-1976 og Stortingets endring av loven om sanering i tettbygde strøk, til lov om fornyelse av tettbygde strøk. Byfornying skulle etter dette gjennomføres enten ved totalfornyelse i form av riving og nybygging slik som tidligere, eller ved utbedring av bestående bebyggelse, rehabilitering.

På samme måte som ved sanering kan en skille mellom punktrehabilitering og strøkrehabilitering. Punktrehabilitering dreier seg om modernisering av enkeltbygninger, mens man ved strøkrehabilitering moderniserer hele strøk. I Bergen stod Institutt for Byfornying for rehabilitering av større områder som Marken, Møhlenpris, Fjellsiden Nord, med Stølen, Ladegården og Rothaugen. I Oslo omfattet byfornyelsen i størst grad byens østkant.

I arkivene

[rediger | rediger kilde]

Opplysninger om rehabilitering og modernisering finnes i arkivene etter byfornyingsselskapene. En vil også finne opplysninger vedrørende rehabilitering antikvariske registre, byggesaksarkivene, kommuneforhandlinger og formannskapsarkiver, samt i byggemeldinger, reguleringsplaner, og arkiv etter bygningsråd.

Foruten generalforsamlingsprotokoller, styremøtereferater, leieboermapper, foto etc. og driften av selskapet, omhandler byfornyelsens arkiver i vesentlig grad sanering av strøk og enkeltadresser fram til ca. 1975, og deretter om rehabilitering/modernisering av strøk og enkeltadresser. En vil i mindre grad finne tilsvarende materiale vedrørende sanering. I forbindelse med både sanering og rehabilitering/modernisering vil en i vesentlig grad finne prosjektplaner og arbeidstegninger. En vil også kunne finne ulike eiendomspapirer som for eksempel skjøter og pantobligasjoner.

  • Arkiver etter Institutt for Byfornying A/S, Bergen, A-2770 i Bergen byarkiv
  • Lov om fornyelse av tettbygde strøk, Stortingsforhandlingene 1975-1976
  • Bygningsloven i gjeldende periode
  • Ot.prp. nr. 4, 1975-1976
  • St. meld. Nr. 16, 1979-1980


Litteratur

[rediger | rediger kilde]
  • Fortidsminneforeningen; Ord for Ord, Rapport om bruk av begreper innen kulturminnevernet Oslo 1981, s. 25

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]