Radiopeileorientering

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Radiopeileorientering er en sport som kombinerer orientering og radiopeiling. Forkortelsen for sporten er på norsk rpo og på engelsk ARDF som står for amateur radio direciton finding. RPO utøves ved at deltagerne skal fra et felles startpunkt finne fem radioposter i valgfri rekkefølge og deretter til et felles målpunkt. Både antall poster som er funnet og total løpstid teller i konkurransen. Postene er ikke avmerket på kartet og utøverne finner disse ved bruk av radiopeilemottakeren og med kart og kompass som hjelpemiddel. På hver post er det plassert en liten radiosender. Alle senderne er synkroniserte og i løpet av en periode på fem minutter sender de i ett minutt hver.

Det er to typer konkurranser og forskjellen består i hvilken radiofrekvens utstyret bruker, hhv 80m (kortbølge) og 2m (VHF). Et rpo løp er normalt mellom 4 og 6 km langt og de beste i Norge bruker ca. 1t på løpet.

I Norge arrangeres det ukentlige rpo løp på Østlandet og Norgesmesterskap på 80m og 2m. De Nordiske landene arrangerer Nordisk Mesterskap som er et turnerende mesterskap. Norge skal arrangere Nordisk Mesterskap i 2007.

Utstyr radiopeilemottakere[rediger | rediger kilde]

For mottak av signalene fra postene brukes en radiopeilemottaker. På 80 m brukes en håndholdt radiomottaker med innebygget ferrittantenne som avbildet.

Radiopeilemottaker for 80m frekvensbånd
Radiopeilemottaker for 80m frekvensbånd

Retningen til RPO-posten bestemmes ved å dreie radioen rundt samtidig som man lytter på signalstyrken. Retning til posten er der hvor signalet er svakest i antennens lengderetning. Nøyaktigheten er avhengig av avstand til posten, og det er mulig å bestemme peilingen med en nøyaktighet på mellom 5 og 10 grader. Siden antennen har to lengderetninger, må løperen bestemme om retningen er til eller fra. Dette gjøres ved å koble sammen to antenner, en elektrisk antenne og den magnetiske ferrittantennen. Antennens egenskap endres til å skille mellom det sterkeste og det svakeste signalet når radiomottakeren vendes 180 grader rundt.

Noen mottakere bruker en rammeantenne som består av en sirkelformet metallring med diameter ca. 30 cm. Funksjonelt er disse antennene identisk med ferrittantenne, bortsett fra den fysiske utformingen.

For 2 m brukes en type yagiantenne som består av to eller flere antenneelementer. Denne typen antenner ligner en fjernsynsantenne, men er tilpasset radiofrekvensen som brukes til radiopeileorientering. Retningen til posten bestemmes ved å dreie antennen rundt og lytte etter det sterkeste signalet. For 2 m er utfordringen at radiosignalet reflekteres fra fjell og andre flater ute i naturen. Løperen må være i kontinuerlig bevegelse og utføre mange peilinger mot samme post ved å dreie antennen rundt og lytte til signalets styrke.

Historie[rediger | rediger kilde]

Radiopeileorientering startet som en sport blant radioamatører på 1930-tallet. I Øst-Europa har sporten vært utbredt, både som folkesport og som militær sport hvor dette var en del av deres militære beredskap. I Skandinavia har sporten størst utbredelse i Sverige. I Norge er det først og fremst i østlandsområdet at sporten utøves, og da innenfor radioamatørmiljøet, hvor utøverne har kombinert orientering og radiopeileorienteing. Tidligere ble dette omtalt som revejakt, men denne betegnelsen er nå ikke brukt i Norge. Mange speidere har stiftet bekjentskap med denne sporten gjennom aktiviteten radiospeiding.

Beskrivelse av konkurranse og regler[rediger | rediger kilde]

Radiopeileorientering følger internasjonale regler for konkurransen som er utformet av IARU. Denne organisasjonen er ansvarlig for internasjonale konkurranser som VM og EM. I Norge er rpo organisert av foreningen Radiopeileorientering Norge (LA-ARDF), som igjen er tilsluttet NRRL.

En konkurranse i radiopeileorientering utøves som et vanlig orienteringsløp. Hver utøver har et orienteringskart, kompass og en radiopeilemottaker. For hver radipeiling til postene kan utøveren tegne inn retning på kartet. Styrkenivået fra radioposten gir en indikasjon på avstanden, og hvis utøveren tar peilinger fra flere steder på kartet vil kryssningspunktene vise hvor posten er plassert innenfor en usikkerhetsradius fra 100m til 300m. Posten er markert med et lite o-flagg på 15x15cm og er synlig kun på kort avstand. Posten må derfor finnes i den perioden når den sender. En av utfordringene til rpo løperen er derfor å beregne løpsfart slik at posten nås i den perioden den sender, hvis ikke må man vente til neste periode for å finne den.

Varianter av radiopeileorientering[rediger | rediger kilde]

Det finnes flere ulike varianter av radiopeileorientering.

Fox o-ring består i å finne poster som er markert på kartet innenfor en liten radius. Postene sender kontinuerlig med svak styrke og høres kun når man er innenfor området hvor posten er markert på kartet. Det kan være flere enn fem poster i et løp.

Postantallet og periodetid kan variere. Internasjonale regler som følges i VM og EM har løyper med fem poster med fem minutts syklus. I Sverige bruker de syv poster og ti minutts syklus på postsenderne.

Park radio-o er en konkurranseform hvor postene sender hele tiden med på ulik frekvens. Løperne må da finne postene ved å søke på de ulike frekvensene som oppgis før start. Vanlig postantall er fem eller seks.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Organisasjoner for Radiopeileorientering

Konkurranser i Radiopeileorientering