Politistat

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Politistat blir innført i Tyskland 30. januar 1933 da Hitler overtar makten

Politistat er en stat (land) der politiet og eller militærvesenet kan gripe inn mot statens innbyggere med overvåking, anholdelser, ransakinger og avhør uten bestemt lovhjemmel (eller ved vid fortolkning av de lover som fins), og hvor myndighetene kan fengsle personer i ubegrenset tid uten rettergang eller dom. Målet med en politistat er å sikre den sittende statsledelsens posisjon og forhindre opposisjon.

Politistat er det motsatte av rettsstat, og er vanlig i diktaturer. En politistat faller ofte sammen innenfra når politiet og det militære ikke lengre er lojale mot makthaverne. For å hindre at man får en politistat har man i demokratier innført maktfordelingsprinsippet, hvor makten fordeles mellom den lovgivende makt, den dømmende makt, og den utøvende makt.

De fleste politistater oppleves som svært ufrie samfunn der innbyggerne opplever en mer eller mindre konstant frykt for overgrep fra myndighetene over noe man har sagt eller gjort. En positiv effekt av politistaten kan være at samfunnet ellers er relativt trygt - mindre lovbrudd og vilkårlig kriminalitet er vanligvis svært lav eller ikke-eksisterende. Korrupsjon og organisert kriminalitet er imidlertid ikke uvanlig.

De mest kjente politistater er Tyskland under Adolf Hitlers regime (Gestapo), DDRen (Stasi) og Sovjetunionen (KGB).

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]