PhD

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

PhD kan ha ulike betydninger:

 • etymologisk er det en engelskspråklig forkortelse for philosophiae doctor, altså latin for «filosofisk doktorgrad», som i seg selv er en betegnelse med mange forskjellige betydninger. Den norskspråklige forkortelsen for philosophiae doctor er ph.d.
 • PhD er en akademisk grad i flere engelskspråklige land, herunder USA og Storbritannia, normalt av rundt 8 års varighet totalt
  • Graden PhD oppstod i USA som en grad man tar i begynnelsen av en forskerkarriere, og består gjerne av en blanding av kurs og at man skriver en avhandling. Avhandlingsarbeidet tar vanligvis 2–3 år.
  • I Storbritannia ble PhD innført som en «lavere doktorgrad», etter amerikansk modell, i 1917. I Storbritannia var dette opprinnelig en grad beregnet mest på utenlandske (særlig amerikanske) studenter og det var ikke noen forutsetning for en forskerkarriere. Tidligere ble ordet «doktorgrad» bare brukt om høyere doktorgrader i Storbritannia.
 • PhD brukes ofte som oversettelse av ulike grader i andre land ansett å ligge (omtrent) på nivå med den amerikanske graden, herunder
  • Danmark
   • Lisensiatgrad og magistergrad anses formelt og de facto som grader på dette nivået og oversettes til engelsk som PhD. Danske doktorgrader oversettes ikke til PhD, da de oppfattes som høyere grader enn PhD (de oversettes i stedet som Habilitation e.l.).
   • Den nye graden ph.d. (opprinnelig kalt «ph.d. (lisensiatgraden)»), som avløste lisensiatgrad og magistergrad og som er en grad på nivået under doktorgrad (dvs. ph.d. er ikke en doktorgrad i Danmark), oversettes til engelsk som PhD
  • Norge
   • Grader tildelt før Kvalitetsreformen, herunder lisensiatgrad og magistergrad, anses som grader på dette nivået og oversettes til engelsk som PhD, da situasjonen i Norge før Kvalitetsreformen var identisk med situasjonen i Danmark. Engelske oversettelser er ikke lovregulert og det er opp til innehaverne å finne passende beskrivelser på fremmedspråk.
   • Norske doktorgrader tildelt før Kvalitetsreformen blir også ofte oversatt som PhD i mangel av andre godt kjente betegnelser, selv om de tradisjonelt oppfattes som høyere grader (slik som i Danmark). Engelske oversettelser er ikke lovregulert og det er opp til innehaverne å finne passende beskrivelser på fremmedspråk.
   • Den norske graden ph.d. (innført 2003) oversettes med den engelske skrivemåten PhD.


Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med PhD.