Ole Andreas Thomassen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Ole Andreas Thomassen, også kalt Skuvla-Tomma, ble født i Skibotn 19. oktober 1844. Han vikarierte først som lærer på skolen i Skibotn fra 1866 og avla lærerskoleeksamen som seminarist i Alta i 1870. I 1871 gjennomførte han et kurs på Landbrukshøyskolen i Ås. Deretter arbeidet han en periode som lærer i Talvik og i Kvalsund før han fra 1873 ble lærer i skolekretsene Galten og Øyfjord.

4. juli 1875 ble Ole Andreas Thomassen gift med Helene Amundsen (1858–1939) fra Hasvik. De fikk etter hvert seksten barn.

I 1884 flyttet Helene og Ole Andreas Thomassen til småbruket Nordstrand i Indre Billefjord i Kistrand (Porsanger). Ved siden av lærergjerningen hadde de noen sauer og kyr. Ole Andreas fungerte som kirketolk og var 33 år rettstolk i meddomsretten. Han hadde dessuten mange kommunale verv; kretssykekassa, fattigstyret, skolestyret og forliksrådet.

Ole Andreas Thomassen samlet inn folkeminner i Lyngen, Kistrand og Hasvik for professor J.A. Friis. Han sendte også opptegnelser til Just Knud Qvigstad, som blant annet ble sitert i’’Lappischer Aberglaube’’ (1920) og ’’Lappiske Eventyr og Sagn’’, Bind 2 (1927).

Ole Andreas Thomassen sluttet som lærer i 1919 og mottok da medaljen for borgerdåd. Han døde i Kistrand 7. desember 1926.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Erik Henning Edvardsen: Skolelærer Ole Andreas Thomassen.’’ (s. 7-10). ’’Porsangerfolket. Årbok for Porsanger 1996’’. Lakselv. Ole Thomassen: ’’Lappenes forhold’’. Med tillegg av Peder Arild Mikalsen. Sámi Giellaguovddáš (Samisk Språksenter). Gáivuotna (Kåfjord) 1999. ISBN 82-995148-0-0.