Nyaya

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Nyāya er sanskrit og betyr ordrett «rekursjon» i betydningen syllogisme eller inferens. Nyāya er navnet på en av de seks filosofiske skolene, eller de ortodokse skolene āstika, i det gamle India. Dens basis er Nyaya sutras, som ble skrevet av Aksapada Gautama omkring det 2. århundre e.Kr.