Nummerkonto

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

En nummerkonto er en bankkonto der informasjon om eierens identitet oppbevares adskilt fra annen kontoinformasjon. Kontoinnehavers identitet er som regel kun kjent for noen få betrodde ansatte i finansinstitusjonen som forvalter kontoen. Etter at kontoinnehaveren har legitimert seg i forbindelse med opprettelsen av en nummerkonto, kan det foretas transaksjoner der kontoinnehaver identifiserer seg kun ved å bruke et på forhånd avtalt nummer eller pseudonym.

Som regel sendes det ikke med opplysninger om kontoinnehaver ved overføringer fra en nummerkonto til andre finansinstitusjoner.

Det er mulig å opprette nummerkonti i blant annet:

I noen land, slik som Tyskland, eksisterer det generelle forbud mot å opprette nummerkonti, i andre land er opprettelsen avhengig av særskilte tillatelser fra myndighetene (f.eks. i Singapore).

Gebyrer knyttet til nummerkonti er som regel høyere enn for vanlige konti.

Nummerkonti vil ofte gjøre det vanskelig å kreve tilbake eventuell kildeskatt på renteinntekter (f.eks. i Sveits trekkes det som hovedregel 35% kildeskatt av renteinntekter på bankkonti; dessuten har bl.a. Liechtenstein og Østerrike innført en slik kildeskatt for personer bosatt i EU etter press fra EU).