Hopp til innhold

Norsk Akademi for Naturmedisin

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Norsk Akademi for Naturmedisin, forkortet NAN, er en privat skole i alternativ behandling som tilbyr fagstudier i homøopati, naturopati og veteropati basert på et innledende felles "grunnstudium i integrerende medisin".[1] Skolen ligger i Oslo. Per mai 2013 er ingen av studieretningene eller grunnstudiet akkreditert av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – NOKUT.[2]

NAN ble grunnlagt i 1975 av homøopat Bjørn Olav Røssberg og lege Jens Lunden. Det første kullet med 42 homøopater fikk sine diplomer i juni 1979.[3] I 2000 tok Arve Haugan og Andreas N. Bjørndal, som begge har bakgrunn innen homøopati og akupunktur, over skolen. Tilbudet er siden blitt utvidet til på det meste å omfatte seks ulike linjer, men er i 2013 redusert til tre. De første naturopatene ble uteksaminert i 2002, og veteropatilinjen ble opprettet i 2004. I 2005 flyttet NAN til Sjømannsskolen i Oslo. I januar 2006 begynte NAN et samarbeid med fem andre skoler på Sjømannsskolen. Samarbeidet fikk navnet Lyceum, akademi for integrert medisin. Sommeren 2009 flyttet NAN til Munchgata 7 i Oslo. Lyceum-samarbeidet synes i 2013 å være nedlagt.

NAN er bygget opp med et grunnstudium i integrerende medisin det første året, før studentene velger studieretning. Dette grunnstudiet legger vekt på et balansert syn på skolemedisin og alternativ behandling, deres møtepunkter og forskjeller. Her blir det historiske, vitenskapelige og det generelle kunnskapsgrunnlaget for disse fagene diskutert. Ved siden av dette behandles menneskekroppens oppbygning og funksjon.

NAN har i 2013 følgende studieretninger:

Tidligere hadde skolen også studieretninger i ernæringsterapi, akupunktur og shiatsu.

Ifølge Mattilsynet er veteropat en beskyttet tittel forbeholdt veterinærer.[4] NAN bestrider dette.[5]

Inkludert grunnstudiet svarer utdannelsene til et fulltidsstudium på 4 år fordelt over 5 år. Undervisningen er konsentrert til 10-14 helger pr. år med intensivundervisning ved siden av obligatorisk klinisk undervisning, kollokvier og gruppeoppgaver.

Søknad om akkreditering

[rediger | rediger kilde]

Høsten 2010 leverte NAN inn søknad til NOKUT om akkreditering av «3-årig studium (bachelorgrad) i integrerende medisin», «årsenhet i integrerende medisin» og «grunnstudium medisin».[6] Etter Universitets- og høgskoleloven §§ 3-1, 3-2 og 3-3 er det kun fullføring av NOKUT-akkrediterte studieretninger som tillater bruk av gradstitler, slik som «bachelor».[7] Søknaden var en revidering av søknad fra høsten 2009, basert på tilbakemeldinger fra NOKUT. Ingen

av studiene ble akkreditert.[8] Sakkyndigvurderingen fra NOKUT begrunner avslaget med:

Søknaden om akkreditering tilfredsstiller ikke kravene i forskriften. Det foreligger for det første en rekke punkter i søknaden som ikke tilfredsstiller standarden. Prinsipielt viktigere er at komiteen ikke oppfatter homeopati å være et vitenskapelig dokumentert fagområde per i dag. Vi oppfatter standarden slik at fagområder som ikke er vitenskapelig dokumentert, ikke faller inn under lovverket som regulerer høyskole- og universitetsutdannelser. Utdanninger som bygger på videregående skole kan enten være vitenskapelig basert, eller basert på praksis. I det siste tilfellet stilles det ikke krav til vitenskapelig fundament. Komiteen vil igjen anbefale søker å vurdere denne muligheten.[9]

De sakkyndige fremmer sterkest kritikk i sammenheng med krav om at undervisningen skal bygge på relevant forskning. Sakkyndigkomiteen skriver i sin vurdering:

De studiene som det vises til har ikke dokumentert effekt av tiltaket homeopati da de ikke er randomiserte kontrollerte studier. Publisering av randomiserte kontrollerte studier kan kun skje etter at en kjent protokoll med utfallsmål foreligger. Alternative metoder må stille de samme kravene til forskning av høy kvalitet (eller lav risiko for skjevheter) for å få ett [sic] objektivt og reproduserbart oversikt over effekt og sikkerhet. Studiene det vises til har fortsatt lav vitenskapelig verdi utover å kunne være hypotesegenererende. De aller fleste land har nå etablert egne organisasjoner som arbeider med en systematisk tilnærming ved vurdering av medisinske tiltak. Her står systematiske oversiktartikler i en særstilling for å få mer pålitelige bevis for effekten av helseintervensjoner. Søkers henvisning til studier som støtter sitt forskningssyn styrker inntrykket av at akademiet ikke har en reflektert vitenskapelig holdning til forskning.[9]

Referanser

[rediger | rediger kilde]
  1. ^ Studier ifølge skolens egen beskrivelse. Arkivert 3. desember 2013 hos Wayback Machine. Besøkt 16. mai 2013.
  2. ^ «Akkrediterte institusjonar». NOKUT. Arkivert fra originalen 29. juni 2013. Besøkt 14. mai 2013. 
  3. ^ Første norskutdannede homøopater Aftenposten 18. juni 1979, side 7
  4. ^ «Rett til å behandle dyr med akupunktur og forbud mot å bruke tittelen veteropat». Mattilsynet. Besøkt 14. mai 2013. 
  5. ^ «Veteropati Studiet». Norsk Akademi for Naturmedisin. Arkivert fra originalen 3. desember 2013. Besøkt 14. mai 2013. 
  6. ^ «Norsk akademi for naturmedisin - søknad om akkreditering av bachelorgrad i integrerende medisin». NOKUT. 31. august 2010. Besøkt 13. mai 2013. [død lenke]
  7. ^ «LOV 2005-04-01 nr 15: Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven).». Lovdata. Besøkt 14. mai 2013. 
  8. ^ «Vedtak - Norsk akademi for naturmedisin - søknad om akkreditering av bachelorgradsstudium - Integrerende medisin (180 studiepoeng)». NOKUT. 23. februar 2011. Besøkt 13. mai 2013. [død lenke]
  9. ^ a b «Tilleggsvurdering - Norsk akademi for naturmedisin - søknad om akkreditering av bachelorgrad i integrerende medisin». NOKUT. 23. februar 2011. Besøkt 13. mai 2013. [død lenke]

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]
Autoritetsdata