Naturstein

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Naturstein

Naturstein benyttes om alle forekomster av bergarter som benyttes til oppdeling i plater, blokker eller andre emner og brukes som bygnings-, fasade- og prydstein hvor bergartens estetiske kvaliteter kommer fremfor tekniske egenskaper. Det benyttes gjerne en videre inndeling i tre hovedgrupper:

Blokkstein er massive bergarter (slik som granitt, larvikitt, marmor, kleberstein) som sages eller splittes ut av fjellet i form av rektangulære blokker, som igjen sages eller splittes opp til mindre plater i fabrikker.

Skifer er bergarter som har en naturlig kløv, definert ved konsentrasjoner av glimmermineraler som bergarten kan splittes langs til plater.

Murestein er betegnelsen på rå blokker og emner som fremkommer ved sprengning i mange typer bergarter og benyttes til tørrmuring og forblending.

Foruten bergartenes utseende avgjøres også pris og attraktivitet i det globale markedet av bergartens unikhet og til en viss grad tekniske egenskaper. For blokkstein er det store forskjeller i pris mellom, i verdenssammenheng, unike og ikke-unike bergarter. For Norges del er det kun de mest unike bergartstypene som er konkurransedyktige i det internasjonale blokksteinsmarkedet. Dette gjelder også til en viss grad skifer, men her spiller teknisk kvalitet og holdbarhet en større rolle. For murestein og rustikt utseende heller er utseende i ferdig mur eller forblending av en viss betydning, men transport er mer avgjørende. Korttransportert murestein vil være billigere.

Naturstein i Norge[rediger | rediger kilde]

Eksportverdien for naturstein i Norge ligger over en milliard kroner i året. Over halvparten av dette er larvikitt, mens resten er marmor og skifer. De viktigste produktene:

Se også[rediger | rediger kilde]