Hopp til innhold

NTNU Tyholt

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Skipsmodelltanken
Kavitasjonslaboratoriet
Marinteknisk senter

NTNU Tyholt er et av NTNUs universitetsområder i Trondheim. De feltene det forskes på og undervises i her, er i hovedsak innenfor marin teknikk.

NTNU-avdelingene og -sentrene på Tyholt har geografisk nærhet til, og et nært samarbeid med, Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK), et selskap i SINTEF-gruppen.

NTNUs virksomhet på Tyholt er lokalisert i ulike anlegg. Bygningene er i hovedsak NTNUs eiendom, men MARINTEK har bruksrett til de anleggene som er aktuelle for deres forskning og virksomhet:

Skipsmodelltanken

Skipsmodelltanken ble innviet i 1939. Den gjorde det mulig å teste og utvikle skip og marine konstruksjoner, og dermed drive utadrettet oppdragsvirksomhet til nytte for skipsnæringen, samtidig som anlegget ga nye muligheter for NTHs forskning og undervisning.

Kavitasjonslaboratoriet

I 1966 ble anlegget på Tyholt utvidet med et kavitasjonslaboratorium, i hovedsak for å kunne drive forsknings- og oppdragsvirksomhet i forbindelse med propulsjon (fremdrift).[1]

Marinteknisk senter

Marinteknisk senter ble tatt i bruk i 1978. Senteret inneholder disse enhetene:

 • Institutt for marin teknikk, NTNU. Instituttet hører inn under Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi og driver undervisning i, og forskning på, metoder og teknikker knyttet til olje- og gassutvinning til havs, skipsteknikk med tilhørende utstyrsindustri, fiskeriteknologi og havbruk.[2]
 • SFF - Senter for skip og havkonstruksjoner/Centre for Ships and Ocean Structures (CeSOS)[3] Senteret ble etablert i 2002, med et mål om å bidra til å skaffe ny grunnleggende kunnskap om hvordan skip og andre havkonstruksjoner oppfører seg i sjøen.[4]
 • SFF - Centre for Autonomous Marine Operations and Systems (AMOS).[5] Senteret har rot i CeSOS, og skal legge vekt på å utvikle teknologi til skip og farkoster som manøvreres uten mannskap, og til roboter som opererer i ekstreme situasjoner.[6]
 • Marinbiblioteket.[7] I forbindelse med opprettelsen av Marinteknisk senter i 1979, ble det bestemt at det skulle lages et felles bibliotek for senteret. Dette ble et samarbeid mellom Norges Skipsforskningsinstitutt (NSFI), nå MARINTEK, og NTHB, nå NTNU Universitetsbiblioteket. Biblioteket er en av NTNU Universitetsbibliotekets 12 enheter. Det betjener i hovedsak studenter ved masterprogrammet Marin teknikk, ansatte ved Institutt for marinteknikk, MARINTEK og sentrene CeSOS og AMOS.
Havlaboratoriet

Havlaboratoriet, som åpnet i 1981, er det foreløpig nyeste anlegget på NTNU Tyholt. Det brukes både til grunnleggende og anvendt forskning på marine strukturer og operasjoner. En integrert simulering som omfatter vind, bølger og strøm gir unike muligheter for testing av modeller under realistiske forhold. Havbassenglaboratoriet har en dybde på 10 meter og en vannflate på 50x80 meter, og er ideelt for undersøkelser av eksisterende og fremtidige utfordringer innen marinteknologi.[8]

Historikk

[rediger | rediger kilde]
Havlaboratoriet

I 1951 etablerte Skipsteknisk forskningsinstitutt seg i NTH-miljøet. Hovedtyngden av instituttets virksomhet var innen samme felt som var omfattet av NTHs skipsinstitutter, men NSFI arbeidet i hovedsak med anvendt forskning, mens NTHs forskning primært var mer langsiktig og grunnleggende. Det var i begge institusjoners interesse at det var et nært faglig samarbeid mellom forskere og lærere.[9]

I 1966 ble det avgitt en innstilling fra Virksomhetskomiteen for skipslinjen. Der ble det fremhevet som en forutsetning at NSFI og NTHs skipsinstitutter måtte ligge geografisk samlet, både for å lette samarbeidet mellom institusjonene og for å få bedre utnyttelse av ressurser som laboratorier og utstyr.[10]

For å få til en geografisk samling av all skipsteknisk undervisning- og forskningsvirksomhet, ble det planlagt å bygge videre på miljøet på Tyholt, der Skipsmodelltanken med Kavitasjonslaboratoriet allerede lå. Planlegging av et slikt senter ble støttet av skipsnæringen, som samlet inn midler til et fond til fremme av undervisning og forskning. Et større beløp av fondet ble gitt som bidrag til finansiering av Marinteknisk senter.

Det ferdige anlegget var på nesten 20 000 m². Det er tegnet av arkitektkontoret Asplan AS. Byggherre var Statens bygge- og eiendomsdirektorat. Bygget inneholder kontorer, laboratorier, bibliotek, undervisningslokaler, kantine m.m.[9]

Referanser

[rediger | rediger kilde]
 1. ^ Norges tekniske høgskole. Skipsmodelltanken (1967)
 2. ^ Instituttets nettsted
 3. ^ «CeSOS' nettsted». Arkivert fra originalen 10. juni 2015. Besøkt 10. juni 2015. 
 4. ^ Jakobsen, Siw Ellen (2012) «Det går i bølger». I: Bladet Forskning, nr. 4 Arkivert 10. juni 2015 hos Wayback Machine. Om CeSOS' oppgaver og utvikling
 5. ^ AMOS' nettsted
 6. ^ «Bolstad, Synnøve (2013) «Fremragende forskning i 13 nye sentre». I: Bladet Forskning, nr. 3». Arkivert fra originalen 10. juni 2015. Besøkt 10. juni 2015. 
 7. ^ Marinbibliotekets nettsted
 8. ^ SINTEFs informasjon om havlaboratoriet
 9. ^ a b Marinteknisk Senter i Trondheim NTH/NSFI Ferdigmelding 229, juni 1979, Statens bygge- og eiendomsdirektorat
 10. ^ Virksomhetskomiteen … (1966), s. 82
 • Kvaal, Stig … [et al.] (2003) Et hav av muligheter : skipslinjen ved Norges tekniske høgskole og Fakultet for marin teknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1910–2001
 • Norges tekniske høgskole. Skipsmodelltanken (1967) Kavitasjonslaboratoriet ved Skipsmodelltanken Norges tekniske høgskole. Trondheim] : Institutt for marin teknikk, NTNU. ISBN 978-82-519-1899-2
 • Kort historisk oversikt, MARINTEK
 • Norges tekniske høgskole Virksomhetskomiteen for Maskinavdelingen, linje B (1966) Innstilling fra Virksomhetskomiteen for Maskinavdelingen, linje B, studieretning for skips- og skipsmaskinbygging, Trondheim
 • Nyrønning, Sverre M. (2001) Det er tanken som teller : episoder fra Skipsmodelltankens historie. Trondheim, Den norske skipsmodelltanken, MARINTEK. ISBN 82-996175-0-2

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]
Autoritetsdata