NTNU Samfunnsforskning

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra NTNU Samfunnsforskning AS)
Hopp til: navigasjon, søk
NTNU Samfunnsforskning AS
Org.formAksjeselskap
Org.nummer986 243 836
Etablert2004
HovedkontorNorges flagg Trondheim, Norge
BransjeForskning
Adm. dir.Bente Aina Ingebrigtsen - Jan Tøssebro fra 1. august 2014
Antall ansatte150
Nettsidehttp://www.samforsk.no

NTNU Samfunnsforskning AS har hovedkontor på Dragvoll i Trondheim, men har også avdelinger på Gløshaugen og i Statens hus i Trondheim. Instituttet er heleid av NTNU.

NTNU Samfunnsforskning AS utfører forsknings-, utviklings- og formidlingsarbeid knyttet til mennesker og organisasjoner. En stor del av instituttets forskning berører enten sosialpolitiske tema eller er knyttet til næringsutvikling.

Sosialpolitiske prosjekter berører relasjoner mellom individer og mellom individer og samfunnsmessige forhold. Vilkår knyttet til funksjonshemmede og innvandrere er sentrale forskningstema. Flere av fagenhetene har et spesielt fokus på barns vilkår. Dette gjelder både barns oppvekst og utvikling, barn i minoritetsfamilier, barns aktiviteter i skole og fritid samt barns vilkår innenfor barnevernet.

I det nasjonale kompetansesenteret rettes oppmerksomheten mot psykisk helsearbeid for voksne. Denne avdelingen har ansvaret for å spre kunnskap om psykisk helsearbeid til alle landets kommuner.

Forskerne ved NTNU Samfunnsforskning arbeider også med forskning for næringsutvikling gjennom innovasjon, nye etableringer og effektiv organisering. Gjennom nyskapningsprogrammene etableres en samarbeidsarena for studenter, forskere og nystartede bedrifter. Prosjekter i tilknytning til organisasjonsanalyse og organisasjonsutvikling, både i privat og offentlig sektor er et annet område.

Organisering for økt sikkerhet og effektiv kommunikasjon over lengre avstander berøres i flere prosjekter. Dette er også et sentralt tema i aktivitetene knyttet til bemannet romfart. Forskningsinstituttet har et særlig ansvar i europeisk sammenheng for oppfølging av biologiske forsøk som utføres ved Den internasjonale romstasjonen.

Historie[rediger | rediger kilde]

NTNU Samfunnsforskning AS er en videreførsel av stiftelsen Allforsk. Allforsk ble etablert i 1988.

Noen nøkkeltall[rediger | rediger kilde]

  • Per juni 2010 hadde instituttet om lag 150 ansatte.
  • I 2009 omsatte NTNU Samfunnsforskning AS for 116 millioner kroner.

Organisering[rediger | rediger kilde]

NTNU Samfunnsforskning AS er organisert i følgende avdelinger med hver sin avdelingsleder:

  • CIRIS Center for Interdisciplinary Research In Space arbeider med biologisk relatert romforskning, og er tilknyttet forskningen ved Den internasjonale romstasjonen (ISS).

Center for Interdisciplinary Research In Space[død lenke]

  • NEC Senter for entrepenørskap arbeider med entreprenørskap innen undervisning og forskning. Instituttet tilbyr i dag blant annet kurs i bedriftsadministrasjon, bedriftsetablering, markedsorientert produktutvikling og entreprenørskap, innovasjoneledelse, industriell markedsføring, strategisk ledelse og industriutvikling.

Senter for entrepenørskap

  • NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) arbeider med å samle, strukturere og formidle kunnskap om psykisk helsearbeid. Senteret er lokalisert i Statens hus i Trondheim og finansiert av Helsedirektoratet.

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA).

  • Mangfold og inkludering arbeider med spørsmål knyttet til inkludering og integrering i bred forstand. Avdelingen omfatter Senter for funksjonhemming og samfunn og Senter for innvandringsforskning og flyktningestudier.

Mangfold og inkludering

  • Oppvekst og utvikling gjennomfører forskning på barns psykiske helse og utvikling, hovedsakelig gjennom prosjektet «Tidlig Trygg i Trondheim».

Senter for utviklingspatologi[død lenke]

  • Studio Apertura driver anvendt organisasjonsforskning og har blant annet et langvarig samarbeid med Statoil

Studio Apertura[død lenke]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]