Hopp til innhold

n-butanol

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
N-butanol
Identifikatorer
CAS-nummer71-36-3
Kjemiske egenskaper
FormelC4H10O
Molar masse74,123 g/mol
UtseendeFargeløs væske
Tetthet810 kg/m3
Smeltepunkt−89,8 °C
Kokepunkt117.7 °C
Løselighet73 g/L (vann 25 °C)
pKa16,10
Termokjemiske egenskaper
Dannelsesentalpi ΔfHo298−328 kJ/mol
Comb. entalfi ΔcHo298−2670 kJ/mol
Molar entropi So298225.7 J/(K·mol)
Farer
Flammepunkt35
Tenntemperatur343
Eksplosjonsgrense1,45 – 11,25%
LD50790 mg/kg (rotte oralt)
Relatert
Andre lignende forbindelserButanetiol, n-Butylamin, Dietyl eter, Pentan

n-butanol eller n-butyl alkohol (IUPAC-navn: Butan-1-ol; noen ganger betegnet som biobutanol når biologisk fremstilt) er en primæralkohol med fire karbonatomer i strukturen, og kjemisk formel C4H10O.

n-butanol er en av fire isomerer av butanol.