Jungiansk typeindeks

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Jungiansk typeindeks (JTI) er en personlighetstest laget for å hjelpe en person å identifisere sine personlige preferanser. JTI er en norsk modell utarbeidet av Hallvard E. Ringstad og Thor Ødegård. OPTIMAS organisasjonspsykologene as[1] innehar rettighetene for testen.

Testen bygger på Carl Jungs typeteori, og måler personlige preferanser innen fire dikotomier i personligheten. I den opprinnelige typeteorien hos Carl Jung var det kun tre dikotomier, slik at den siste (livsstil) er utviklet senere.[2]

Personlighetspreferanser[rediger | rediger kilde]

Dikotomi Beskrivelse Preferanser
Energi Hvor energien typisk rettes og fornyes Ekstroversjon --- Introversjon
Opplevelse Måler primærfokuset for oppmerksomhet Sansning --- iNtuisjon
Avgjørelse Den typiske beslutningsstil Tenkning --- Følelse
Livsstil Typisk håndtering av den ytre verden avgJørelse --- oPplevelse

Uthevede bokstaver er en tilpasning til den engelske versjonen for avgJørelse (Judgement) og oPplevelse (Perseption). iNtuition er felles på begge språk, men bruker N for å skille denne preferansen fra I som symbol for Introversjon.

Hver enkelt person vil altså ha en preferanse innenfor hver av disse dikotomiene. Kombinasjonen av personens preferanser betegnes med en bokstavkombinasjon på fire bokstaver, og totalt er det 16 mulige typekombinasjoner:

S S N N
ISTJ ISFJ INFJ INTJ
ISTP ISFP INFP INTP
ESTP ESFP ENFP ENTP
ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ

E – Ekstroversjon I – Introversjon S – Sansning N – Intuisjon T – Tenkning F – Følelse P – Opplevelse J – Avgjørelse

Bruk av JTI[rediger | rediger kilde]

Carl Jung var den første til å advare mot begrensningene i en personlighetstest siden den kun identifiserer de typiske trekkene. Med denne begrensningen er verktøyet allikevel i omfattende bruk i dag, for eksempel innen personlig utvikling, lederutvikling, teamutvikling, rekruttering med videre.

Myers-Briggs typeindikator[rediger | rediger kilde]

Myers-Briggs typeindikator (MBTI) er en preferanseindikator laget for å hjelpe en person å identifisere sine personlige preferanser. Katharine Cook Briggs og hennes datter Isabel Briggs Myers utviklet indikatoren i løpet av den andre verdenskrig, og kriteriene fulgte Carl Jungs teorier fra arbeidet Psykologiske typer.[3]

Indikatoren brukes ofte innen områdene pedagogikk, gruppedynamikk, opplæring av ansatte, opplæring i lederskap, ekteskapsrådgivning og personlig utvikling. Skeptikere og akademiske psykologer har imidlertid kritisert den for å «mangle overbevisende validitetsdata»,[4] og for være et klassisk eksempel på Barnum-effekten.[5]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ OPTIMAS organisasjonspsykologene as
  2. ^ Myers & Myers 1980.
  3. ^ Jung, Carl Gustav (1. august 1971): Psychological Types (Collected Works of C.G. Jung, Volume 6). Princeton University Press. ISBN 0-691-09770-4.
  4. ^ Hunsley J, Lee CM, Wood JM (2004): «Controversial and questionable assessment techniques» i: Science and Pseudoscience in Clinical Psychology, Lilienfeld SO, Lohr JM, Lynn SJ (eds.). Guilford, ISBN 1-59385-070-0, s. 65.
  5. ^ Carroll, Robert Todd (January 9, 2004). Myers-Briggs Type Indicator®. The Skeptic's Dictionary.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Borbye, Evard (1996): Hvorfor er du så annerledes? Jungs typologi i teori og praksis. Dansk Management Forum.
  • Jung, Carl Gustav (1971): Psychological Types (Collected Works of C.G. Jung, Volume 6). Princeton University Press. ISBN 0-691-09770-4.
  • Ringstad, H.E. & Ødegård, T. (2001): Understanding Jungian Type – A practical guide. Bergen: OPTIMAS organisasjonspsykologene as
  • Ringstad, H.E. & Ødegård, T. (2001): Typeforståelse. Jungs typepsykologi – en praktisk innføring. Bergen: OPTIMAS organisasjonspsykologene as