Hopp til innhold

Myers-Briggs Type Indicator

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Myers-Briggs typeindikator, på engelsk Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), er en typeindikator som bygger på positiv psykologi. MBTI ble utviklet av amerikanerne Katharine Cook Briggs og hennes datter Isabel Briggs Myers med inspirasjon fra Carl Jung.[1]

MBTI tester har blitt kritisert som pseudovitenskapelig,[2] men er blant verdens mest brukte personlighetsverktøy.[3][4][5] I Norge er det Assessio som innehar rettighetene for MBTI og representerer Myers-Briggs Company i Norge.[6][7]

Testen[rediger | rediger kilde]

Basert på individuelle svar identifiserer instrumentet hvilken av de 16 ulike personlighetstypene som beskriver personen. Personlighetstypen representeres i fire separate kategorier, hvor hver kategori består av to motpoler. De fire kategoriene beskriver områder som i kombinasjon danner grunnlaget i en persons personlighet slik:[8]

Dikotomi Beskrivelse Preferanser
Energi Hvor energien typisk rettes og fornyes Ekstroversjon --- Introversjon
Opplevelse Måler primærfokuset for oppmerksomhet Sansning --- iNtuisjon
Avgjørelse Den typiske beslutningsstil Tenkning --- Følelse
Livsstil Typisk håndtering av den ytre verden avgJørelse --- oPplevelse

De 16 personlighetstypene er:

ISTJ ISFJ INFJ INTJ
ISTP ISFP INFP INTP
ESTP ESFP ENFP ENTP
ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ

Granskning[rediger | rediger kilde]

MBTI har gjennomgått over 6000 uavhengige forskningsrapporter og er gransket av STP i Sverige, DNV i Norge, British Psychological Society i Storbritannia og Buros Center for Testing i USA.[9][10]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Mabon, Hunter (2014). Arbetspsykologisk testning: Om urvalsmetoder i arbetslivet. Assessio. Side 331. ISBN 9789174183085.
  2. ^ Thyer, Bruce A.; Pignotti, Monica (2015). Science and Pseudoscience in Social Work Practice. Springer Publishing Company. ISBN 9780826177681.
  3. ^ ”Nå organisasjonens mål ved å hente ut personers fulle potensiale”. Assessio. Hentet 5. oktober 2022 fra https://assessio.com/wp-content/uploads/2020/03/mbti-produktark-2016.pdf Arkivert 6. oktober 2022 hos Wayback Machine.
  4. ^ Bossons, Patricia og Jeremy Kourdi (2009). Coaching Essentials: Practical, Proven Techniques for World-class Executive Coaching. A. & C. Black Publishers Ltd. Side 83. ISBN 9781408111093.
  5. ^ Shaw, Peter J. A. og Robin Linnecar (2007). Business Coaching: Achieving Practical Results Through Effective Engagement. John Wiley & Sons. Side 169. ISBN 9781841127415.
  6. ^ ”Øvrige produkter”. Assessio. Hentet 5. oktober 2022 fra https://assessio.com/no/ovrige-produkter/
  7. ^ "Assessio Norge AS”. The Myers-Briggs Company. Hentet 5. oktober 2022 fra https://eu.themyersbriggs.com/en/About/Find-a-partner/Assessio-Norge-AS
  8. ^ Hirsh, Elizabeth og Katherine W. Hirsh (2007). Introduksjon til type og team. The Myers-Briggs Company (OPP, Inc). Side 3-4. ISBN 9781856391313.
  9. ^ Mabon, Hunter (2014). Arbetspsykologisk testning: Om urvalsmetoder i arbetslivet. Assessio. Side 336. ISBN 9789174183085.
  10. ^ MBTI: Verdens mest brukte testverktøy. Assessio. Hentet 5. oktober 2022 fra https://assessio.com/no/product/mbti-3/

Se også[rediger | rediger kilde]