Personlighetstest

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Personlighetstest er en psykologisk metode som tar sikte på å vurdere en persons egenskaper og karakteristiske reaksjonsmåter. Den vanligste type personlighetstest er spørreskjemaet, som består av et stort antall spørsmål eller såkalte testledd. På bakgrunn av besvarelsen genereres en personlighetsprofil.


Oversikt[rediger | rediger kilde]

I løpet av de siste hundre årene har forskningen innen psykologi generelt og personlighet generelt utviklet seg kraftig, og det eksisterer i dag en rekke forskjellige type tester. Noen tar sikte på å beskrive alle sider ved personen, mens andre bare beskriver spesifikke områder.

Personlighetstester benyttes i helsevesenet, i arbeidslivet og i skoleverket. I helsevesenet benyttes tester av psykologer og psykiatere til diagnostisering, forskning og terapi. I arbeidslivet benyttes testene i rekruttering, lederutvikling og karriererådgivning. I de senere år har personlighetstester også dukket opp i skoleverket, oftest i forbindelse med karriereveiledning og yrkesvalg.

Standardisering[rediger | rediger kilde]

Felles for de fleste tester er at det er standardiserte målemetoder som beskriver personer gjennom en numerisk skala eller en systematisk kategorisering. Litt forenklet kan vi si at standardisering går ut på at informantene får

  • Samme spørsmål eller oppgaver.
  • Like instruksjoner.
  • Sjanse til å gjennomføre testen under like betingelser.
  • Svarene evaluert på identisk måte.

Informantens svar, eller testresultat, presenteres som et tall på en skala, eller som en kategori. Dette tallet kan for eksempel illustrere hvor utadvendt en kandidat er sammenliknet med andre.

Kritikk[rediger | rediger kilde]

Personlighetstesters nytteverdi har vært omdiskutert, og i henhold til Norsk Psykologforening så finnes det svært mange useriøse personlighetsttester. En av de som har vært mest kritiske til bruk av personlighetstester er den amerikanske forfatteren Annie Murphy Paul i boken The cult of personality testing. For å gjøre noe med de useriøse testene har Det Norske Veritas utviklet en sertifiseringsordning for å sikre god kvalitet i det norske testmarkedet basert på STNs faglige rammeverk for sertifisering av tester. For øyeblikket er det kun 6 Veritassertifiserte arbeidspsykologiske testbatterier: Shapes, Opq32r, Hogans Personlighets Inventorium, Master Person Analyse, B5-Plus og Scales.

Eksempler på personlighetstester[rediger | rediger kilde]

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Mabon, H. (2002): Arbetspsykologisk testning. Om urvalsmetoder i arbetslivet. Psykologförlaget, Stockholm. ISBN 91-7418-268-4
  • Murphy Paul, Annie (2004): The cult of personality testing. How personality tests are leading us to miseducate our children, mismanage our companies and misunderstand ourselves. Free Press, New York. ISBN 0-7432-4356-0
  • Skorstad, E (2008): Rett person på rett plass. Psykologiske metoder i rekruttering og lederutvikling. Gyldendal Akademisk, Oslo. ISBN 978-82-05-32620-0

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]