Jungiansk typeindeks

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Jungiansk typeindeks (JTI) er en personlighetstest laget for å hjelpe en person å identifisere sine personlige preferanser. JTI er en norsk modell utarbeidet av Hallvard E. Ringstad og Thor Ødegård. OPTIMAS organisasjonspsykologene as[1] innehar rettighetene for testen.

Testen bygger på Carl Jungs typeteori, og måler personlige preferanser innen fire dikotomier i personligheten. I den opprinnelige typeteorien hos Carl Jung var det kun tre dikotomier, slik at den siste (livsstil) er utviklet senere.[2]

Personlighetspreferanser[rediger | rediger kilde]

Dikotomi Beskrivelse Preferanser
Energi Hvor energien typisk rettes og fornyes Ekstroversjon --- Introversjon
Opplevelse Måler primærfokuset for oppmerksomhet Sansning --- iNtuisjon
Avgjørelse Den typiske beslutningsstil Tenkning --- Følelse
Livsstil Typisk håndtering av den ytre verden avgJørelse --- oPplevelse

Uthevede bokstaver er en tilpasning til den engelske versjonen for avgJørelse (Judgement) og oPplevelse (Perception). iNtuition er felles på begge språk, men bruker N for å skille denne preferansen fra I som symbol for Introversjon.

Hver enkelt person vil altså ha en preferanse innenfor hver av disse dikotomiene. Hver dimensjon må forstås som et enten - eller, med gjensidige utelukkende preferanser.[3] Kombinasjonen av personens preferanser betegnes med en bokstavkombinasjon på fire bokstaver, og totalt er det 16 mulige typekombinasjoner:

S S N N
ISTJ ISFJ INFJ INTJ
ISTP ISFP INFP INTP
ESTP ESFP ENFP ENTP
ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ

E – Ekstroversjon I – Introversjon S – Sansning N – Intuisjon T – Tenkning F – Følelse P – Opplevelse J – Avgjørelse

Bruk av JTI[rediger | rediger kilde]

Carl Jung var den første til å advare mot begrensningene i en personlighetstest siden den kun identifiserer de typiske trekkene. Med denne begrensningen er verktøyet allikevel i omfattende bruk i dag, for eksempel innen personlig utvikling, lederutvikling, teamutvikling, rekruttering med videre.[4]

Myers-Briggs typeindikator[rediger | rediger kilde]

Myers-Briggs typeindikator (MBTI) er en preferanseindikator laget for å hjelpe en person å identifisere sine personlige preferanser. Katharine Cook Briggs og hennes datter Isabel Briggs Myers utviklet indikatoren i løpet av den andre verdenskrig, og kriteriene fulgte Carl Jungs teorier fra arbeidet Psykologiske typer.[5][6]

Indikatoren brukes ofte innen områdene pedagogikk, gruppedynamikk, opplæring av ansatte, opplæring i lederskap, ekteskapsrådgivning og personlig utvikling. Skeptikere og akademiske psykologer har imidlertid kritisert den for å «mangle overbevisende validitetsdata»,[7] og for være et klassisk eksempel på Barnum-effekten.[8]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ OPTIMAS organisasjonspsykologene as
 2. ^ Myers & Myers 1980.
 3. ^ Ringstad, Hallvard E.; Ødegård, Thor (2007). Typeforståelse: Jungs typepsykologi. OPTIMAS organisasjonspsykologene as. s. 8. 
 4. ^ Mabon, Hunter (2014). Arbetspsykologisk testning: Om urvalsmetoder i arbetslivet. Assessio. Side 396. ISBN 9789174183085.
 5. ^ Jung, Carl Gustav (1. august 1971): Psychological Types (Collected Works of C.G. Jung, Volume 6). Princeton University Press. ISBN 0-691-09770-4.
 6. ^ Mabon, Hunter (2014). Arbetspsykologisk testning: Om urvalsmetoder i arbetslivet. Assessio. Side 331. ISBN 9789174183085.
 7. ^ Hunsley J, Lee CM, Wood JM (2004): «Controversial and questionable assessment techniques» i: Science and Pseudoscience in Clinical Psychology, Lilienfeld SO, Lohr JM, Lynn SJ (eds.). Guilford, ISBN 1-59385-070-0, s. 65.
 8. ^ Carroll, Robert Todd (January 9, 2004). Myers-Briggs Type Indicator®. The Skeptic's Dictionary.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

 • Borbye, Evard (1996): Hvorfor er du så annerledes? Jungs typologi i teori og praksis. Dansk Management Forum.
 • Jung, Carl Gustav (1971): Psychological Types (Collected Works of C.G. Jung, Volume 6). Princeton University Press. ISBN 0-691-09770-4.
 • Ringstad, H.E. & Ødegård, T. (2001): Understanding Jungian Type – A practical guide. Bergen: OPTIMAS organisasjonspsykologene as
 • Ringstad, H.E. & Ødegård, T. (2001): Typeforståelse. Jungs typepsykologi – en praktisk innføring. Bergen: OPTIMAS organisasjonspsykologene as
Autoritetsdata