Hopp til innhold

Mutualisme (biologi)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Pollinering er et klassisk eksempel på mutualisme.

Mutualisme i biologi er en interaksjon mellom to arter der begge arter drar fordel av interaksjonen. Mutualisme en form for symbiose.

Velkjente eksempler på mutualisme er: lav, der en sopp og en alge eller blågrønnbakterie lever sammen og soppen sørger for bl.a. vann, næringssalter og beskyttelse og algen/blågrønnbakterien sørger for karbohydrater via fotosyntese. Pussefisk som leppefisker som spiser parasitter fra større fisk. Dyrepollinering der pollinatoren skaffer seg en ressurs, ofte mat, og planta oppnår befruktning. Nitrogenfikserende bakterier som finnes i røttene til flere plantegrupper og som tilfører planta nitrogenoksider samtidig som bakteriene er beskytta mot luftas oksygen.

Hvor tett koblingen er mellom de to organismene er varierer, i noen tilfelle er en eller begge totalt avhengig av mutualismen for å overleve eller reprodusere. Dette kalles obligat mutualisme. I andre tilfeller er avhengigheten ikke livsnødvendig, den er fakultativ. Eksempler på begge typer finnes inne pollinering. I de fleste tilfeller vil både planta og dyret kunne nyttiggjøre seg flere ulike arter og mutualismen mellom to bestemte arter er fakultativ. Imidlertid er det noen tilfeller der en planteart er helt avhengig av en insektart. Slik obligat mutalisme finnes mellom fiken og fikenveps og trolig mellom Madaskars stjerneorkide (Anaegraceum sesquipedale) og dens pollinator, Xanthopan morgani praedicta.