Liste over musikkterminologi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra «Musikkterminologi»)

Dette er en liste over musikkterminologi det er vanlig å støte på i noter.

Innhold: Top - 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A[rediger | rediger kilde]

 • a cappella – sang uten akkompagnement
 • accelerando – gradvis økning i tempo
 • accentato – med ettertrykk
 • Acciaccatura – en ”fornote” som består av en akkordfremmed tone uten rytmisk verdi. Angis som en liten note med en skråstrek gjennom notehalsen. bilde
 • adagietto – ganske langsomt
 • adagio – rolig, langsom
 • ad libitum, ad lib – latin etter sinnet, fri oppføring
 • affettuoso- hengivende, følsomt, lidenskapelig (it)
 • agogik – grunnelement som gjør en musikalsk tolkning individuell
 • al fine – til slutten
 • al segno – til tegnet
 • alla breve – angir at taktarten telles i halvnoter
 • allargando – bredere, noe langsommere
 • allegretto – ganske livlig
 • allegro – livlig, hurtig
 • alt (stemme) – den nest høyeste standard vokalstemme
 • am steg (Ty. ved stolen) – buen føres ved strengestolen på et strykeinstrument, tilsvarer it. sul ponticello
 • amoroso – med kjærlighet
 • andante - jevnt rolig, noe langsomt, mellom adagio og allegro.
 • appassionato – med følelse
 • appogiatura – en ”fornote” som tar noe av hovednotens verdi. Angis som en mindre note. bilde
 • a prima vista – å spille eller synge «fra bladet» uten forkunnskap om noten
 • arco (It. bue) – å spille med bue på et strengeinstrument (i motsetning til pizzicato; å plukke på strengene)
 • arie – solosang, vanligvis uten akkompagnement
 • arietta – en kort aria
 • arioso – som en aria, melodiøst
 • assai – meget, for eksempel allegro assai – meget livlig
 • arpeggio (It. som på harpe) – en akkord som spilles ”brutt” som en serie av toner, som regel fra den laveste til den høyeste
 • a tempo – i tempo, angir ofte at man skal gå tilbake til det foregående tempoet etter accellerando eller ritardando
 • attacca – to satser som henger sammen uten pause

B[rediger | rediger kilde]

 • baryton – vokalstemme mellom tenor og bass
 • bass (Lat. dyp) – 1) Den laveste standard vokalstemme i et kor. 2) Forkortet taleform av bassgitar eller kontrabass, også brukt om tuba. 3) Den delen av notene som spilles eller synges av bass-stemme eller -instrument. 4) Prefiks for dype varianter av instrumenter (for eksempel bassklarinett.
 • basso continuo – basstemme i barokkmusikk
 • basso ostinato – (It. sta) kort basstema som gjentas
 • bel canto – en vokalteknikk

C[rediger | rediger kilde]

 • cadenza – kadens (avslutning)
 • calando – avtagende (i hastighet og styrke)
 • cantabile – sangbart
 • capo – (It. begynnelse), på en sats eller et stykke
 • cessura, caesura, – cessur: stopp, pustepause
 • coda – (it. hale), siste delen av et musikkstykke
 • colla parte – med solostemmen/solisten
 • colla voce – med stemmen
 • col legno – (it. med treet), man slår på strengene på et strykeinstrument med treverket i buen
 • col pugno – med knyttneven
 • come prima – som første gang
 • comodo – bekvemt, for eksempel allegro comodo
 • con amore – med kjærlighet
 • con brio – med varme
 • con fuoco – ildfullt
 • con moto – med bevegelse
 • con sordino – med demper
 • coperta – (it. tildekket), for eksempel En pauke dekket med en filtduk
 • crescendo – (it. Voksende) sterkere

D[rediger | rediger kilde]

 • da capo – fra begynnelsen, forkortes med d.c.
 • da capo al fine – fra begynnelse til slutt (ofte til et punkt merket fine)
 • da capo al segno – fra begynnelsen til tegnet
 • D.S., dal segno – fra tegnet
 • decrescendo – avtagende (samme som diminuendo)
 • diminuendo – avtagende i styrke
 • divisi – angir at en gruppe instrumenter som vanligvis spiller samme stemme skal deles opp.
 • dolce – mykt
 • dolcissimo – meget mykt
 • doloroso – sørgelig
 • dur – betegnelsen på en (diatonisk) skala
 • durata – varighet; lengden på et stykke (angis ofte i minutter)
 • dux – et tema i en fuge

E[rediger | rediger kilde]

 • eroico – heroisk
 • espressivo (espr.) – uttrykksfullt

F[rediger | rediger kilde]

 • fermata, fermate – en tone eller pause som holdes lengre
 • fill – plass for musikeren for selv å spille en opptakt
 • fine – (it. slutt), angir slutten av et stykke
 • forte – sterkt (forkortes f)
 • fortissimo – meget sterkt (forkortes ff). Også fff – fortefortissimo brukes
 • fortepiano – sterkt og så umiddelbart svakt (forkortes fp)
 • forzando – se sforzando
 • fuge – flerstemmig frase der de forskjellige stemmene avløser hverandre med variasjoner av temaet
 • furioso – rasende

G[rediger | rediger kilde]

 • giocoso (con gioia)- spill lekent, humoristisk, muntert (it)
 • glissando – å gli mellom to toner (forkortes gliss.)
 • grandioso – storslått
 • grazioso – grasiøst

H[rediger | rediger kilde]

 • hauptstimme (ty) – hovedstemme; motsetningen er nebenstimme
 • hemiola (eng), fra gresk hemiolos: en og en halv) – En rytmisk aksentforskyvning innenfor tretakts musikk ved at to takter koples sammen til en større tretakt. For eksempel om seks fjerdelstoner aksentueres tre ganger over to 3/4-takter. Hemiola vises ikke i notebildet og må avgjøres ut fra sammenhengen. Et mulig eksempel på musikk med hemiola er gangar.[1]
 • homofoni (fra gresk homophōnía: lik klang) – er en betegnelse på en flerstemmig satsteknikk hvor en stemme fører og de andre stemmene er underordnet og nærmest danner akkorder. Motsatsen er polyfoni hvor flere melodilinjer framføres samtidig.

I[rediger | rediger kilde]

 • immer (ty. Alltid) – samme som sempre
 • in altissimo – en oktav opp

K[rediger | rediger kilde]

 • kantate – musikkstykke som synges (i motsetning til en sonate som spilles)

L[rediger | rediger kilde]

 • lamentando, lamentoso – klagende
 • larghetto – ganske langsomt, men ikke like langsomt som largo
 • largo – bredt og langsomt tempo
 • legato – en frase spilles sammenhengende. Motsatt av staccato
 • loco – (på) plass, (i) posisjon, angir at toner skal spilles i den oktav de er notert. Brukes for å oppheve for eksempel en oktaveringsanvisning (8:va)

M[rediger | rediger kilde]

 • ma – it. men
 • ma non troppo – men ikke for mye
 • maestoso – majestetisk
 • main droite, m.d., MD – (fr. høyre hånd) spilles med høyre hånd
 • main gauche, m.g., MG, – (fr. venstre hånd) spilles med høyre hånd
 • mano destra – spilles med høyre hånd
 • mano sinistra – spilles med venstre hånd
 • marcato – markert, hver tone spilles som den var aksentuert (fremhevet)
 • meno – mindre
 • menuett – satsbetegnelse. Egentlig en gammel fransk dans fra 1600-tallet. Går i 3/4-takt
 • moderato – moderat, tempoangivelse mellom andante og allegro. Brukes ofte i kombinasjon, for eksempel allegro moderato
 • molto – it. mye
 • moll – betegnelsen på en (diatonisk) skala
 • morendo – bortdøende
 • moto – (it. bevegelse), oftest i con moto – bevegelig

N[rediger | rediger kilde]

 • naturale – naturlig, brukes oftest for å oppheve spesielle spillemåter, for eksempel for å gå tilbake fra sul ponticello

O[rediger | rediger kilde]

 • ossia (It. eller, i stedet for) – markerer et alternativ til en takt eller passasje
 • ottava (it. oktav) – som i ottava basso, en oktav dypere
 • ouverture – åpning eller forspill

P[rediger | rediger kilde]

 • passionato – pasjonert, med innlevelse
 • pastorale – i pastoral stil, stille og enkelt
 • pesante – tungt
 • peu à peu – (fr.) litt om gangen
 • piano (p) – mykt, svakt. Også pianissimo (pp) – meget svakt og pianopianissimo (ppp) osv. brukes
 • più – (it. Mer), for eksempel più mosso, mer bevegelig
 • pizzicato – Å spille et strykeinstrument ved å plukke på strengene. Forkortes pizz.
 • poco – it. lite
 • poco a poco – litt etter litt
 • poi – deretter, for eksempel crescendo poi subito piano – sterkere og deretter plutselig svakt
 • portamento – 1) glidende mellom noter, tilsvarer glissando 2) Et artikuleringsmetode på piano som tilsvarer portato
 • portato – mellomting mellom staccato og legato
 • presto – meget hurtig
 • prestissimo – så hurtig som mulig
 • prima volta – første gangen (ved en repetisjon)
 • primo, prima – første

Q[rediger | rediger kilde]

 • quasi (It. nesten) – for eksempel quasi recitativo; som et resitativ

R[rediger | rediger kilde]

 • rallentando – langsommere tempo (som oftest det samme som ritardando)
 • rapido (It.) – hurtig
 • rasch (Ty.) – hurtig
 • religioso – religiøst
 • repente – plutselig
 • restez (Fr.) – bli i ro (på en note eller streng)
 • rinforzando (rf) – forsterket (noen ganger som et plutselig crescendo, men som oftest for en enkelt note)
 • risoluto – resolutt
 • ritardando – langsommere (forkortes ritard. eller rit. )
 • ritenuto – tilbakeholdt, langsommere (mer kortvarig enn ritardando – brukes noen ganger på en enkelt note) Forkortes riten. eller rit.
 • rolled chord – samme som arpeggiato
 • roulade (Fr. rullende) – en kontinuerlig frase
 • rubato – rytmisk fleksibelt tempo
 • ruvido – omtrentlig, grovt, røft

S[rediger | rediger kilde]

 • saltando – la buen sprette på strengene
 • sanft (Ty.) – forsiktig
 • sats – en mindre, avsluttet del av et større verk i flere deler
 • scherzando, scherzoso – lekent
 • scherzo (It. en spøk) – lekende sats, vanligvis i ¾ tempo
 • schnell (Ty.) – hurtig
 • schneller (Ty.) – hurtigere
 • scordatura – ute av takt
 • secco (eller sec) – tørr
 • segno – tegn, vanligvis Dal Segno (fra tegnet; å returnere til et tegn markert med Segno)
 • segue – videre til neste del uten pause
 • sehr (Ty.) – veldig
 • semplice – enkelt
 • sempre – alltid
 • senza – uten
 • senza misura – fritt tempo
 • senza sordina – uten demper (sordin eller dempepedal)
 • serioso – alvorlig
 • sforzando – en plutselig høy frase (forkortes sfz)
 • silenzio – stillhet
 • simile – lignende
 • slargando, slentando – langsommere
 • smorzando – utdøende (forkortes smorz.)
 • soave – jevnt, mykt
 • solenne – ærlig, edruelig
 • solo – alene. Ett enkelt instrument eller én stemme
 • sonate – musikkstykke som spilles (i motsetning til en kantate som synges)
 • sonatina – en liten sonate
 • sonore – tung eller dyp
 • sordina, sordin – en anordning for å dempe lyd fra instrumenter (pedal på piano, en trakt eller muffe i åpningen på et blåseinstrument osv)
 • sopran(o) – den høyeste av vokalstemmene i et kor. Brukes også om lyse instrumenter i et orkester.
 • sospirando – sukkende
 • sostenuto – utholdt, forlenget
 • sotto voce – med «dempet stemme»; mykt og dempet, som om du skal fortelle noe hemmelig
 • spiccato – tydelig, med tonene klart avdelt
 • spiritoso – inspirert
 • staccato – gjøre noten kort med plutselig avslutning. Angis med en prikk over hver note
 • stanza – et vers i en sang
 • strepitoso – støyende
 • stretto (It. trang, smal) – 1) Overlappende temaer i en fuge 2) Avlutningsdel (klimaks) i en opera
 • subito – plutselig
 • suite – sammenstilling av musikkstykker med og uten dansekarakter
 • sul ponticello – buen føres ved strengestolen på et strykeinstrument (samme som ”am steg”)
 • symfoni – musikalsk komposisjon for orkester i flere satser

T[rediger | rediger kilde]

 • tacet – stille
 • tempo – den grunnleggende hastigheten på et musikkstykke
 • tempo di marciatempo som i en marsj
 • tempo di valsetempo som i en vals
 • tempo giusto – i fast tempo
 • tempo primo (også tempo uno, tempo I) – tilbake til originalt tempo
 • teneramente – følsomt
 • tenerezza – følsomhet
 • tenor – den nest laveste standard vokalstemme
 • tenuto – utholdt. En tone som holdes litt lenger enn vanlig.
 • tranquillo – rolig, fredfullt
 • tremolo – skjelvende
 • troppo – for mye. Vanligvis brukt som “non troppo”; ikke for mye.
 • tutti – alle. Brukes i noter for å angi en start for alle stemmer eller instrumenter.

U[rediger | rediger kilde]

 • una corda – en streng
 • un poco – litt
 • unisono – unisont. Alle stemmer eller instrumenter på samme tone(r)

V[rediger | rediger kilde]

 • veloce – med hastighet
 • velocissimo – så hurtig som mulig
 • vibrato – vibrerende. En mer eller mindre hurtig variasjon i styrke
 • vittorioso – seirende
 • virtuoso – virtuost. Fremføres med stor kunstnerisk innlevelse
 • vivo – livlig
 • vivace – meget livlig
 • vivacissimo – svært livlig
 • voce – vokalt
 • volante – flygende
 • V.S. (volti subito) – snu (bladet) hurtig.

W[rediger | rediger kilde]

 • wenig (Ty.) – Litt. Ikke for mye

Z[rediger | rediger kilde]

 • Zählzeit (Ty.) – Slag
 • zart (Ty.) – mykt
 • Zartheit (Ty.) – mykhet
 • zärtlich (Ty.) – mykt
 • Zeichen (Ty.) – tegn
 • zelo, zeloso, zelosamente – sjalu, sjalusi
 • ziehen (Ty.) – trekkes ut
 • zitternd (Ty.) – Skjelvende
 • zögernd (Ty.) – Tvilende, avventende

Referanser[rediger | rediger kilde]