Morsmålsdagen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Den internasjonale morsmålsdagen ble erklært av UNESCO i 1999 og har blitt markert 21. februar hvert år siden 2000.

Målet med denne dagen er å fremme språklig mangfold og flerspråklighet, samt øke forståelse, toleranse og dialog angående språklige og kulturelle tradisjoner.

Dagen er formelt godkjent av FNs generalforsamling, som i sin resolusjon holdt 2008 som det internasjonale året for språk.

Retten til å snakke sitt eget morsmål kan ikke alltid tas for gitt, særlig i land der lokale morsmål trues av mer dominante språk. I tillegg mangler mange språk i dag skriftformer, hvilket gjør dem vanskeligere å formidle til nye generasjoner.

Ifølge UNESCO står halvparten av alle verdens språk i fare for å forsvinne innen slutten av dette århundret. Denne trenden er verken uunngåelig eller uomstøtelig – godt planlagt og gjennomført språkpolitikk kan hjelpe samfunn med å opprettholde sine morsmål og formidle dem til nye generasjoner. Det har også blitt gjort fremskritt takket være digital utvikling som har åpnet for nye muligheter med hensyn til både skapelsen av, og tilgangen til informasjon.

Som lingvisten Colette Grinevald sa til UNESCO: «Den internasjonale dagen for morsmål burde bokstavelig talt feire språkene til alle verdens mødre og fortelle dem at de har retten til å snakke sitt eget språk til sine barn».

I forbindelse med EU sin Barcelona-erklæring med målsetting om at alle barn skal beherske to språk ved siden av eget morsmål, vil fokuset på språklæring, språkglede og fortellinger fra tidlig alder være helt sentralt i utdanningsløpet som nå etableres.

Visste du at...[rediger | rediger kilde]

6700 språk snakkes verden over. Halvparten av disse språkene står i fare for å forsvinne.

  • 229 språk er forsvunnet siden 1950.
  • 204 språk i verden blir snakket av mindre enn 10 personer.
  • 184 språk blir snakket av mellom 10 og 50 personer.

In the galaxy of languages, every word is a star. // I språkenes galakse er hvert ord en stjerne.

Historie[rediger | rediger kilde]

Den internasjonale morsmålsdagen oppstod som en internasjonal anerkjennelse av Language Movement Day. Til minne om studentene i Dhaka som ble drept av politiet i 1952 da de hadde en fredelig demonstrasjon for retten og anerkjennelsen av sitt språk bengali som ett av de nasjonal språkene i Pakistan.

Språk er et av de mest kraftfulle verktøyene av bevaring og utvikling av vår kulturarv. Alle forsøk på å fremme formidling og betydningen av morsmål vil bidra til oppmuntring av språklig mangfold og flerspråklig utdanning, og også bidra til å utvikle større bevissthet omkring språk og kulturarv gjennom verden og til inspirasjon solidaritet basert på forståelse, toleranse og dialog.

”Språk är vår identitet. Genom att skydda dem, skyddar vi oss själva”


2014[rediger | rediger kilde]

Fredag 21. februar 2014 blir det stor nasjonal markering av morsmålsdagen.

Leser søker bok, Nasjonalt senter for flerspråklig opplæring (NAFO) og Det flerspråklige bibliotek (DFB) har gått sammen for å initiere en uke lang nasjonal kampanje med en stor markering av den internasjonale morsmålsdagen.

Et velutviklet morsmål gjør det enklere å tilegne seg nye språk. En stor feiring av morsmålsdagen slik det her legges opp til, handler om å synliggjøre og verdsette det språklige og kulturelle mangfoldet som vi alle er en del av.

Målet er at over 100 kommuner blir med å feirer morsmålsdagen. Både barnehager, skoler, eldrehjem, dagsenter, sykehus, asylmottak og alle som ønsker,er hjertelig velkomne til å delta på markeringen. Det vil bli både debatter, konserter og foredrag i forbindelse med markeringen. I tillegg produseres det utstillinger, forestillinger, høytlesningspakker, lydinnspillinger på flere språk, parallellspråklig litteratur, ressursmateriale som kan sendes ut til aktører som er interesserte i å delta på markeringen.

Ta kontakt med er@lesersokerbok.no for mer informasjon.

“The loss of a tongue is a social, cultural, and even spiritual problem” _

Morsmål[rediger | rediger kilde]

Morsmål er det flere definisjoner av. Én definisjon sier at morsmålet er det første språket eller talemålet en person lærer, eller et språk en person lærer i veldig ung alder. Denne definisjonen innebærer at morsmål er det samme som førstespråk. Morsmål anses også som språket man bruker eller blir brukt mot som baby verbalt.

Man kan ha ett, to eller flere morsmål, ettersom man f.eks. kan ha flere enn ett språk som førstespråk, eller kan identifisere seg selv med mer enn ett språk. Morsmål i noen land kan anses som språket til folks etniske grupper. Noen anser det som språket man identifiserer seg med. Det er språket man kan mest. Og det er språket man bruker mest i tankene og verbalt i hjemlandet sitt.

Kilder[rediger | rediger kilde]

FN:Internasjonal morsmålsdag