Makro (informasjonsvitenskap)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En makro er innenfor informatikken navnet på en regel eller et mønster som spesifiserer hvordan en gitt sekvens av innmating (vanligvis en sekvens av tegn) skal mappes til en erstattet sekvens av utmating i henhold til en definert prosedyre. Sekvensen som starter en makro kalles en makrosekvens. Programmeringsspråk eller applikasjonsprogramvare sørger ofte for fasiliteter for å skrive makroer. I programmeringsspråk er makroer ofte ledsaget av et verktøy for kodegjenbruk.