Tredjepartslogistikk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Tredjepartslogistikk er en fellesbetegnelse på ulike typer allianser og andre samarbeidsformer mellom tilbyder og en bruker av logistikk-tjenester. Forståelsen bak begrepet Tredjepartslogistikk/TPL/3PL er lite utbredt og har heller ingen entydig benevnelse. Tredjepartslogistikk omfatter et større spekter av tjenester hvor tilbyder må ha en dypere forståelse for kundens virksomhet. Overtakelse av hele- eller deler av kundens varelager er fundamentet i samarbeidet, med tilhørende effektive IT-løsninger. Det inngås ofte langsiktige avtaler for oppdraget, tre år er vanlig. Logistikkløsningene utarbeides i samarbeid mellom partene, og den er spesielt tilpasset brukernes behov. Målet er å utvikle et samarbeid som gir gevinster til begge parter 1.


.Logistikk er kunnskapen om å planlegge, administrere og organisere vare- og informasjonsstrøm i næringslivet eller militæret.[1] Det handler om å oppnå høyest mulig effektivitet gjennom god service og lave omkostninger. Den som arbeider med logistikk kalles for logistiker. Begrepet logistikk har etter hvert glidd inn i dagligtalen for også å planlegge og organisere private aktiviteter 2.