Hopp til innhold

Liste over despoter i Despotatet Morea

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Liste over despoter i Despotatet Morea inneholder navn på herskerne i Despotatet Morea i tiden 1349-1460 da Morea var en provins i Østromerriket. Herskerne bar tittelen despot (fra gresk: δεσπότης, despótēs, herre, mester) som opprinnelig betegnet en «arving» (sønn, svigersønn eller lignende) til keiserriket. Despoten ble utnevnt av keiseren i Konstantinopel.

Despotatet ble opprettet i områder som var beslaglagt fra det frankiske Fyrstedømmet Achaiai i 1349 og omfattet deler av det som i dag er Peloponnes i Hellas. Størrelsen på provinsen varierte over tid, men var på det største midt på 1450-tallet. I 1460 ble imidlertid hele området, som resten av Østromerriket, okkupert av styrker fra Det osmanske rike.

Liste over despoter (1349 - 1460)[rediger | rediger kilde]

Navn Regjeringstid Kommentar
Manuel Kantakouzenos
Gresk: Μανουήλ Καντακουζηνός
1349 - 1380 Født ca. 1326, død 10. april 1380 og var sønn av keiser Johannes VI Kantakouzenos og Irene Asanina. Han ble avsatt av Mikael og Andreas Asan noen år før 1354, men ble gjeninnsatt og styrte til sin død i 1380.
Mattheus Kantakouzenos
Gresk: Ματθαίος Ασάνης Καντακουζηνός
1380 - 1383 Født 1325, Bror til Manuel Kantakouzenos. Han var medkeiser i Konstantinopel fra 1353 til 1357 da han ble avsatt. Overtok som despot i 1380 da hans bror døde.
Demetrios I Kantakouzenos
Gresk: Δημήτριος Καντακουζηνός
1383 Han var sebastokrator i Konstantinopel fra 1357, dro til Morea i 1361 og ble sannsynligvis despot en kort tid sammen Mattheus Kantakouzenos i 1380.
Teodoros I Palaiologos
Gresk: Θεόδωρος Α΄ Παλαιολόγος
1383 - 1407 Født ca. 1355 som sønn av Johannes V Palaiologos. Han ble innsatt som despot i Tessaloniki før han kom til Morea i 1383. Han døde i 1407.
Teodoros II Palaiologos
Gresk: Θεόδωρος Β΄ Παλαιολόγος
1407 - 1443 Født ca. 1396, sønn av keiser Manuel II Palaiologos. Ble innsatt som despot 10 år gammel da Teodoros I døde. Han døde i 1448.
Konstantin Palaiologos
Gresk: Κωνσταντῖνος ΙΑ' Δραγάσης Παλαιολόγος
1428 - 1449 Født 1403 og ble despot i 1428. Etter 1449 ble Konstantin keiser i Konstantinopel under navnet Konstantin XI og han overlot styret i Morea til sine to brødre. Han døde i 1453.
Thomas Palaiologos
Gresk: Θωμᾶς Παλαιολόγος
1428 - 1460 Født 1409, bror til Johannes VIII og Konstantin IX Palaiologos, styrte Morea sammen med en annen bror, Demetrios II, fra 1449. Da osmanene invaderte Morea i 1460 flyktet han til Italia hvor han døde i 1465.
Demetrios II Palaiologos
Gresk: Δημήτριος Παλαιολόγος
1428 - 1460 Bror til Thomas Palaiologos og styrte sammen med ham til osmanene invaderte Morea. Han overga seg til sultan Mehmed II og styrte i Trakia til 1467. Han døde i 1470.

Se også[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata