Lipofile stoffer

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Lipofile stoffer er kjemiske stoffer med upolar karakter. Bokstavelig talt betyr lipofil «fettelskende», og uttrykket brukes gjerne synonymt med hydrofob («vannhatende»). Dette henger sammen med regelen om at «likt løser likt», det vil si at et stoff, for eksempel et løsemiddel, kan løse opp stoffer som er ganske like molekylene som løsemidlet består av. For at et stoff skal være løselig i vann, må det derfor bestå av forholdsvis små molekyler med høy polaritet eller av ioner, og det kalles da hydrofilt, mens et lipofilt stoff gjerne har de motsatte egenskapene: store molekyler med ingen eller svært lav polaritet. Følgelig er lipofile stoffer uløselige i vann.

Lipofile stoffer i vaskemidler og emulgatorer[rediger | rediger kilde]

Palmitation, et vanlig tensid i såpe. Den lipofile delen er svart, den hydrofile delen rød.

En emulgator er et stoff som letter dannelsen av emulsjoner og stabiliserer dem. Emulgatorer består av molekyler med en hydrofil og en lipofil del. Den lipofile delen vendes mot fettstoffer, mens den vannelskende delen er i kontakt med vannet rundt. En fettdråpe kan på den måten stabiliseres i vann ved å bli overtrukket av en tynn emulgatorhinne. En slik emulgatordekket fettdråpe kalles en micelle.

Et tensid er i prinsippet det samme som en emulgator. Det er først og fremst bruksområdet som avgjør hvorvidt vi bruker den ene eller andre betegnelsen. Mens en emulgator først og fremst har til hensikt å opprettholde en stabil emulsjon av en lipofil fase i en hydrofil fase i matvarer osv., brukes et tensid i vaskemidler for å løse ut lipofile stoffer fra smusset i hud, klær, bestikk og dekketøy, gulv osv. Såpe er et fellesnavn på natrium- eller kaliumsalt av fettsyrer, de tensider som har vært kjent i lengst tid.

Lipofile og hydrofile aminosyrer i proteiner[rediger | rediger kilde]

Alle aminosyrene har en felles oppbygning, som utgjør primærstrukturen eller «ryggraden», i proteinmolekylene. Men når det gjelder finstrukturen: tertiær- og kvarternær-, til dels også sekundærstrukturen, er blant annet samspillet mellom lipofile og hydrofile grupper viktig.

Aminosyrene karakteriseres ut fra egenskapene til den variable gruppen ( R-gruppen]. De 20 aminosyrene kan deles inn i to klasser avhengig av om R-gruppen er hydrofil eller lipofil (hydrofob). Hydrofile aminosyrer ligger ofte i overflaten av proteinet siden de er polare eller har ladning, mens lipofile aminosyrer ofte ligger i kjernen av proteinet, gjemt vekk fra vannet. Hydrofobe (lipofile) atomer søker seg mot hverandre, dette kalles hydrofob effekt. Dette samspillet mellom hydrofobe og hydrofile grupper er uhyre følsomt for miljøfaktorer som pH, saltholdighet og temperatur, noe som i stor grad forklarer at proteinenes funksjon påvirkes av de samme faktorer.

Se også[rediger | rediger kilde]