Kullorsuaq

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search

Koordinater: 74°34′43,979″N 57°13′6,0312″V

Upernavik kommune

Kullorsuaq (grønlandsk for «den store tommelfinger») er ei bygd i Upernavik kommune, nordvest på Grønland.

Bygda ligger ca. 300 km nord for Upernavik, kommunens hovedsete og eneste by. Den ligger et stykke fra nærmeste nabobygd; nærmeste bygd nordover er Savissivik (400 km), og nærmeste bygd sydover er Nuussuaq, som er 70 km i luftlinje, men 100 km med båt eller hundeslede.

Bygda ble grunnlagt i 1928, og har ca. 414 innbyggere (2006). De første innbyggerne her flyttet hit fra Qaarusulik, som ligger 30 km lenger vest, men som i dag er fraflyttet. Navnet «den store tommelfinger» refererer til et fjell i nærheten av bygda, som sett fra vest ligner en stor tommelfinger.

I den isfrie sesongen (juli – november) kommer det skip hit med forsyninger annenhver uke. Hele året går det helikopter hit 3-4 ganger i uken. Det er både mulighet for mobiltelefoni og Internett her. Den viktigste næringsveien her er fangst og fiske, særlig etter sel, narhval og hvithval. Både kjøttet og huden er salgsvare.

I «Servicehuset» finner man et fellesvaskeri med myntpåslipp, bad, møtelokale og et hobbyverksted. Det er også her syke- og tannpleie foregår. De har ikke lege stasjonært her fast, men det kommer lege hit 2-3 ganger i året. Pasienter fraktes i noen tilfeller til Upernavik sykehus. KNI har matvarebutikk her.

Folkeskolen i bygda heter Matiarseeqqap Atuarfia, og har ca. 100 elever.