Hopp til innhold

Krokskogen naturreservat

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Krokskogen naturreservat
LandNorge
Ligger iHole
Ringerike
Områdenaturreservatet ligger rundt 500–600 mohKrokskogen i Nordmarka, vest og syd for Heggelivatna. Det strekker seg fra Kjerringkollen i nord til Søttjernberga i sør, og er delt mellom Ringerike og Hole kommuner[1]
Areal12,921 km²[1]
Opprettet16. desember 2016
Kart
Krokskogen naturreservat
60°03′50″N 10°27′15″Ø

skal bevare et stort, variert og representativt barskogområde for høyereliggende partier i Krokskogen.[1]
Oslomarka

Krokskogen naturreservat (cirka 12 921 daa) er en utvidelse av tidligere Merratjern/Søndagsbrenna naturreservat (7 055 daa). Det nye området ligger på grensen mellom Hole og Ringerike kommuner og ble opprettet ved kgl.res. 16. desember 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.[2]

Naturreservatet skal bevare et stort, variert og representativt barskogområde for høyereliggende partier i Krokskogen med gjenværende større forekomster av gammel skog med naturlig dynamikk og truet, sjelden og sårbar natur. Naturreservatet har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det inneholder større og sammenhengende gammelskogområder, god forekomst av truet og sjelden sopp- og lavflora knyttet til gamle og døde trær og et rikt fugle- og dyreliv.[1]

Området ligger sentralt i de permiske lavaområdene på Krokskogen, mellom Lomma og Heggelivatna. Landskapet er typisk for det en finner i denne delen av Oslomarka; veksling mellom fururabber, brattlendte hellinger, bekkedrag, myrer og enkelte myrtjern. Spesielt utmerker området seg med sin rike og interessante lavflora med blant annet lungenever og miljøindikatoren huldrestry. Området er viktig som referanseområde.

Referanser

[rediger | rediger kilde]
  1. ^ a b c d (no) Krokskogen naturreservat i Miljødirektoratets nettsted Naturbase
  2. ^ Klima- og miljødepartementet (2016-12-16) Forskrift om vern av Krokskogen naturreservat, Ringerike kommune, Buskerud fylke. Klima- og miljødepartementet, 16. desember 2016