Kontorsystem

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
LibreOffice Writer

Et kontorsystem er en integrert programvarepakke som inkluderer all den programvare som en normal bedrift trenger. En forutsetning for å være et kontorsystem er at programvaren er integrert, kommer fra en leverandør og har ett felles brukergrensesnitt. Normalt inkluderer en kontorpakke minimalt de følgende delene:

  • ERP (Regnskap/økonomi/faktura/logistikk etc)
  • CRM (Kundebehandling)

I denne definisjonen vil vi derfor finne programvareselskaper som Visma, Mamutog SuperOffice.

I den bredere definisjon, og for de fleste å bli et «ordentlig» kontorsystem bør også kontorsystemet dekke inn alle de oppgaver brukere normalt bruker annet programvare for å oppnå. For å komme inn under denne definisjonen bør programvarepakkene også inkludere systemer for:

  • E-post
  • Samarbeid (delte kalendere, oppgavefordeling osv)
  • Publiseringssystem for nettsider (CMS)
  • Funksjonalitet for takling av sikkerhetskopiering
  • Fil-lagring (funksjonalitet som fjerner behovet for en filserver)

I selskaper som faller under denne kategorien finner vi stort sett de nettbaserte pakkene 24SevenOffice, Office123 og Vaxtra.

24SevenOffice, HansaWorld og Office123 tar også kontorpakkekonseptet noe lenger og integrerer også telefoni.