Kognitiv psykologi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Kognitiv psykologi viser til oppfatning og tenkning i en vid betydning av disse ordene. En innfallsvinkel er å se kognisjon i lys av informasjon fra sansene. Her blir temaer som oppmerksomhet, persepsjon og hukommelse sentrale temaer. Men kognisjon angår også behandling informasjon som allerede er ervervet, eksempelvis i problemløsning, avgjørelser (beslutninger), resonnering, språk og kommunikasjon.

Kognisjon er et viktig tema innen psykologien. Historisk har temaer rundt kognisjon vært sentrale både i filosofi og psykologi. Moderne kognitiv psykologi har viktige røtter blant annet fra Gestaltpsykologien. I 1960-årene fikk kognisjonspsykologienet stort oppsving gjennom den såkalte «kognitive revolusjon», der forskere innenfor områder som datateknologi, lingvistikk og nevrovitenskap etablerte en felles plattform med kognisjon som hovedtema. Moderne psykologi ble sterkt preget av denne omveltningen, noe som synes i en rekke bidrag innenfor hukommelseforskning, språk, tenkning, emosjonspsykologi, sosialpsykologi og sosial kognisjon, og så videre. Kognitiv psykologi, sammen med andre informasjonsvitenskaper, inngår i et forskningsfelt kalt kognisjonsvitenskap («cognitive science»).

Viktige nabodisipliner er kognitiv nevropsykologi, kognitiv nevrovitenskap, nevrovitenskap, lingvistikk og sosialpsykologi.

Sentrale temaer innenfor kognitiv psykologi[rediger | rediger kilde]

Blant temaer som studeres innenfor dette fagfeltet er

  • Persepsjon, bevissthet, oppmerksomhet, korttidshukommelse, arbeidshukommelse
  • Ulike former for personlig hukommelse, så som personlige minner, episodisk hukommelse og lærte ferdigheter
  • Hukommelse for kunnskap (deklarativ hukommelse)
  • Læring og problemløsning
  • Tenkning, vurderinger, intuitive vurderinger og slutninger, slagsider («bias») i kognisjon
  • Språk og språkutvikling, kommunikasjon

Kognitiv psykologi er ikke det samme som kognitiv terapi. Kognitiv terapi er i all hovedsak utviklet helt uavhengig av kognitiv psykologi, som ikke befatter seg med psykisk lidelse, men med grunnleggende psykiske funksjoner hos normaltfungerende.

Se også[rediger | rediger kilde]

Kilder[rediger | rediger kilde]