Klorpikrin

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Kloropikrin er en stridsgass med formel Cl3-c-no2. Den produseres ved reaksjon mellom 1mol nitromathan og 3mol natriumhypokloritt løsning i vann. Dødelig konsentrasjon i luft er ca. 100ppm.