Hopp til innhold

Kjemotrof

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Kjemotrof er en betegnelse som brukes på organismer som henter energi fra kjemiske bindinger. Energien henter de fra oksidering av elektron donerende molekyler i deres omgivelser. Kjemotrofe organismer deles i to typer, kjemoautotrofe og kjemoheterotrofe .

  • Kjemoautotrofe organismer er bakterier som er autotrofe og henter energien sin fra kjemosyntese i stedet for fotosyntese. Dette kan for eksempel være bakterier som lever av å bryte ned svovel eller hydrogensulfid. Energikilden til disse organismene er uorganiske forbindelser, og karbonkilden er karbondioksid. Bakterier som nyttiggjør seg slike stoffer regnes som de første som oppsto på jorden og er viktige for forskningen for å forstå hvordan livet ble til. Det er enkelte prokaryoter som tilhører denne næringstypen av organismer. Hydrotermale ventiler som befinner seg på dyphavene er et sted det lever slike bakterier.
  • Kjemoheterotrofe organismer er organismer som lever av å fordøye organiske molekyler, som de ikke er i stand til å produsere selv. For disse organismene er både energikilden og karbonkilden organiske forbindelser. Eksempler på kjemoheterotrofe organismer er dyr og sopp. Mange prokaryoter og protister og enkelte parasittiske planter er også kjemoheterotrofe.