Kattuglen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Gymnassamfunnet Kattuglen, bedre kjent som Ugla, er Oslo katedralskoles eldste elevlag, med tradisjoner lengre enn 160 år tilbake. Ifølge Kattuglens vedtekter er elevlagets oppgave å opprettholde og styrke det spesielle samholdet mellom elevene. Elevlaget avholder arrangementer både i og utenfor skoletiden der målet er å bedre læringsmiljøet og skape vennskap på tvers av klasser og trinn.

Allerede i 1844 fantes det en forening for skolens øverste klassetrinn, men av en mer eksklusiv og privat karakter. Det første egentlige samfunnet ble startet i 1846 og her kunne alle elever bli medlemmer, slik som i dag. Dette samfunnet hadde en sterk litterær karakter og diskusjoner, debatt og foredrag ble holdt på hvert møte. Samfunnets viktigste rolle den gang var å gi elevene et forum der de kunne si hva de virkelig mente, uten at rektor eller ledelsen skulle høre om det. Dette elevlaget ble stiftet under navnet «Oslo Katedralskoles Gymnasiesamfunn Kattuglen».

Kattuglen i det 21. århundret

Siden den gang har Ugla forandret karakter og anses i dag som et ved skolen. Likevel var Ugla helt frem til 1990-tallet skolens paraplyorganisasjon, en posisjon elevrådet har tatt over i dag. Et medlemskap i Ugla var en forutsetning for å kunne være med på noen av de andre elevlagene ved skolen. Pengene fra medlemskontingenten for Ugla ble brukt som finansiering til alle tenkelige elevaktiviteter.

I dag er de fleste elevlagene selvstendige, og Uglas oppgave er derfor forandret. Fokuset er satt på elevmassen som en helhet. Kattuglen anses som arrangører av skoleball og utvikler av skolens respektive merch.

Kjente personer som har vært medlemmer av Ugla